Thị trường quốc tế

Xuất siêu nông sản Mỹ dự báo đạt 19,5 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo giá trị xuất khẩu nông sản năm 2021 sẽ đạt kỷ lục 157 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu nông sản sẽ là 137,5 tỷ USD.

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đưa ra dự báo, giá trị xuất khẩu nông sản của Mỹ trong năm tài chính 2021 đạt mức kỷ lục 157 tỷ USD. Con số này tăng 5 tỷ USD so với dự báo tháng 11/2020.

Dự báo giá trị xuất khẩu đậu tương của Mỹ sẽ đạt 17,87 tỷ USD trong năm 2021. Ảnh: Internet

Theo đó, theo dự báo của tháng 11/2020, giá trị xuất khẩu lúa mì của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 6,2 tỷ USD. Con số dự báo mới nhất là 6,9 tỷ USD, tăng 700 triệu USD với dự báo cũ, tăng 650 triệu USD so với kết quả đạt được trong năm tài chính 2020.

Ngoài ra, giá trị xuất khẩu ngô của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 14 tỷ USD, tăng 800 triệu USD so với dự báo tháng 11/2020 và so với 8,21 tỷ USD đạt được trong năm tài chính 2020. 

Trong trường hợp xuất khẩu ngô cho năm tài chính 2021, USDA cho biết giá trị đơn vị cao hơn nhiều bù đắp khối lượng thấp hơn một chút khi so sánh với dự báo tháng 11/2020.

Đặc biệt, USDA nhấn mạnh trong năm nay, dự báo xuất khẩu hạt có dầu và ngũ cốc cao hơn. Cụ thể, trong năm tài chính 2020, giá trị xuất khẩu đậu tương của Mỹ đạt 17,87 tỷ USD. 

Đến năm tài chính 2021, xuất khẩu đậu tương được dự báo ở mức kỷ lục 27,4 tỷ USD, cao hơn 1,1 tỷ USD so với dự báo tháng 11/2020, do nhu cầu mạnh mẽ từ khi Trung Quốc và giá đậu tương cao hơn. 

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu nông sản của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 137,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với dự báo của tháng 11/2020 và so với mức 133,22 tỷ USD trong năm tài chính 2020.

Như vậy, trong năm tài chính 2021, dự báo Mỹ xuất siêu nông sản với giá trị xuất siêu là 19,5 tỷ USD.

Trần Thùy

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker