Chuyển động thị trường

Xăng giảm hơn 100 đồng/lít

– Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm giá xăng với mức giảm hơn 100 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định, từ 15h ngày 31/8/2019, Xăng RON95-III giảm 170 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 135 đồng/lít.

Ngoài ra, dầu điêzen 0.05S giảm 165 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 69 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S giảm 244 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm, từ vài chục đồng đến hơn 100 đồng/lít
Giá xăng giảm lần thứ ba liên tiếp.

Như vậy, giá xăng RON95-III không cao hơn 20.235 đồng/lít; Xăng E5RON92 không cao hơn 19.223 đồng/lít;

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 16.339 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.327 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.828 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít.

Ngoài ra, liên Bộ giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng RON95 xuống mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn đối với các loại dầu ở mức 500 đồng/lít/kg.

Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31/8/2019 chỉ giảm nhẹ. Cụ thể: 66,257 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,708 USD/thùng, tương đương -1,06% so với kỳ trước); 69,944 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,253 USD/thùng, tương đương -0,36% so với kỳ trước).

Back to top button