Điểm đến đầu tư

Xã Ba Trại (Ba Vì): Chú trọng đầu tư trường mầm non kết hợp xây dựng nông thôn mới

Là xã miền núi thuộc huyện Ba Vì, TP Hà Nội, xã Ba Trại phát triển kinh tế chủ yếu bằng nghề chế biến, sản xuất chè. Cán bộ và nhân dân nơi đây chung sức xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu vì sự phát triển của địa phương nói riêng và toàn khu vực huyện Ba Vì nói chung.

Theo Chủ tịch UBND xã Ba Trại, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Ba Trại lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đó cán bộ và nhân dân xã Ba Trại quyết tâm thực hiện tốt và đạt tiêu chuẩn đã đề ra.

Chủ tịch UBND xã Ba Trại nhấn mạnh việc gắn liền xây dựng trường mâm non với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Cụ thể, tổng giá trị thu nhập năm 2020 ước đạt 773,3 tỷ đồng, đạt 92% dự kiến. Riêng cây chè, địa phương phối hợp trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây chè cho năng suất, chất lượng cao. Tổng diện tích cây chè hiện tại là 471 ha, năng suất ước đạt 8,5 tấn/ha, sản lượng 4.005 tấn. “Tất cả điều này có được là nỗ lực của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chỉ đạo nhân dân thực hiện đúng đường lối phát triển kinh tế”.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ba Trại còn chú trọng đầu tư trọng điểm xây dựng hạ tầng. Hiện tại xã Ba Trại còn một trường mầm non chưa được xây mới trong khi ngôi trường cũ thiếu thốn vật chất, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo.

Tại kế hoạch số 166/KH – UBND ngày 30/11/2012 của Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP ký về việc phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tập trung hoàn thiện, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ đời sống nhân dân, đặc biệt ưu tiên đầu tư các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế.

Thế nhưng đến nay đã 8 năm kể từ khi triển khai kế hoạch, trên địa bàn xã Ba Trại vẫn chưa được triển khai. Thiết nghĩ, giáo dục là quốc sách hàng đầu, trẻ em là tương lai đất nước, cũng là để có sự phát triển lâu dài thì sự đầu tư từ nhà nước đối với xã miền núi Ba Trại là khiết thực.

Bên cạnh đó, ngày 9/12/2020, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố khóa XV đã thông qua Nghị quyết cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện miền núi thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp thành phố.

Theo đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ 50 tỷ cho huyện Ba Vì để xây dựng một trường mầm non (14 tỷ) và chín nhà văn hóa thôn (mỗi nhà văn hóa 4 tỷ đồng). UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các huyện cân đối ngân sách đầu tư xây dựng trong năm 2021, đối với các huyện miền núi, UBND TP báo cáo HĐND TP chấp thuận ngân sách TP tiếp tục hoàn thành xây dựng các trường mầm non, nhà văn hóa thôn còn lại năm 2021.

Phối hợp tốt với sự quan tâm đó của TP, sự chung tay từ quận Thanh Xuân, xã miền núi Ba Trại thực hiện nghiêm túc cuộc vận động và các phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Gắn liền xây dựng trường chuẩn Quốc gia với xây dựng nông thôn mới, Ba Trại sẵn sang đổi mới./.

Thu Hường

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker