Chính sách pháp luật

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tổng công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel bị xử phạt 100 triệu

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (mã cổ phiếu VGI) bị phạt 100 triệu đồng theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 09/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel do Không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel.

Cụ thể, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel không công bố nhiều tài liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Viettel Global như: dự thảo nghị quyết thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (năm 2019 và năm 2020), dự thảo nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại ĐHĐCĐ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên (năm 2019 và năm 2020).

Ngoài ra, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên HNX, trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đồng thời trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu như: báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét, giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế…

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%.

Mục tiêu kinh doanh chính của Tổng công ty là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.

An An

Back to top button