Default

Vi phạm hành chính về thủ tục thuế sẽ bị xử phạt nặng hơn

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP (NĐ 125) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ được tăng lên từ ngày 05/12/2020. Đây là giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người nộp thuế, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP được ban hành gồm 5 chương và 47 điều, các nội dung cơ bản kế thừa theo các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điểm để phù hợp với Luật Quản lý thuế 2019. Điểm đáng chú ý là mức xử phạt vi phạm hành chính đối với thủ tục thuế sẽ được tăng lên, đồng thời quy định chi tiết hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, mức phạt tiền cụ thể đối với hành vi trốn thuế cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Nghị định nêu rõ: Các vi phạm hành chính với số thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên được xác định là vi phạm hành chính về thuế có quy mô lớn và vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên được xác định là vi phạm hành chính về hóa đơn có quy mô lớn. Nguyên tắc xác định mức phạt tiền khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 10% mức phạt trung bình của khung phạt tiền.

Đối với các hành vi vi phạm về thủ tục thuế, mức xử phạt có thể lên tới 25 triệu đồng và tối thiểu là 500.000 đồng trong đó nhóm hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế mức phạt sẽ tăng mạnh. Cụ thể như sau: Trường hợp vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thời hạn thông báo ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước hạn với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế mức phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 7 triệu đồng.

Đối với nhóm hành vi khai sai, khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ khai thuế nhưng không dẫn tới thiếu số thuế phải nộp có mức phạt tiền tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 12 triệu đồng. Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế bị sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2.5 triệu đồng. Hành vi khai sai không dẫn đến thiếu thuế hoặc hành vi thuộc trốn thuế nhưng chưa gây hậu quả bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Nhóm hành vi chậm nộp hồ sơ thuế cũng sẽ bị xử phạt với số tiền lớn hơn, từ 2 đến 25 triệu đồng. Cụ thể: Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 1 đến 30 ngày sẽ bị phạt tiền ở mức thấp (từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng). Đối với hành vi chậm nộp từ trên 30 ngày mức xử phạt nặng hơn từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thuộc hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra hoặc trước khi lập biên bản thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt với mức tiền phạt từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng để tương ứng với mức độ, tính chất của hành vi này.

Nghị định cũng quy định rõ về việc xác định các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế như phạt 1 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có từ 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên; phạt 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng. Đối với các trường hợp trốn thuế có tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt từ 2 đến 3 lần.

Ngoài ra nhiều quy định mới cũng được áp dụng đối với vi phạm về hoá đơn điện tử. NĐ 125 kế thừa nhiều nội dung của Nghị định số 109 về hành vi vi phạm và mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về hóa đơn nhưng có sửa đổi một số nội dung và bổ sung quy định về hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử với mức phạt tiền tương ứng với mức phạt tiền đối với hóa đơn giấy, đồng thời rà soát, lược bỏ những hành vi trùng lặp và đưa các hành vi tương tự rải rác ở nhiều điều vào 1 điều duy nhất.

Ngoài ra Nghị định cũng bổ sung một số hành vi để xử phạt đối với hành vi vi phạm về hóa đơn điện tử như: vi phạm quy định về tiêu hủy hóa đơn, lập hóa đơn điện tử tử máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn quy định; chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ; cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hóa đơn. Nghị định cũng bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tiêu hủy hóa đơn; buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Việc ban hành NĐ 125 được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường nhận thức và tính răn đe đối với người nộp thuế, giảm thất thu và nợ thuế. Ngoài ra Nghị định mới còn khắc phục các hạn chế về trong quy định trước đây về xác định và xử lý vi phạm hành chính về thủ tục thuế.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, từ năm 2014 đến năm 2018, số vụ vi phạm về thủ tục thuế tăng mạnh theo từng năm. Nếu như năm 2014, có 34.837 vụ vi phạm thủ tục thuế và 10.557 vụ vi phạm về hóa đơn, thì đến năm 2017, con số tương ứng là 103.381 và 27.535. Năm 2018, số vụ vi phạm thủ tục thuế là 192.174 và vi phạm về hóa đơn là 45.513. Tình trạng này xuất hiện một phần lớn do mức xử phạt hành chính hiện tại còn quá thấp, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cố tình vi phạm để đạt được lợi ích riêng.

Đông Đông

Back to top button