Điểm đến đầu tư

TP Thái Bình: Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang dần ổn định

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng với sự nhiều giải pháp về tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tháo gỡ khó khăn của các cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thành phố Thái Bình dần ổn định.

9 tháng đầu năm 2020 có 2 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 135 tỷ đồng. Đến nay, có 188 dự án đầu tư vào các khu, CCN; trong đó khu công nghiệp 94 dự án, CCN Phong Phú 55 dự án, CCN Trần Lãm 19 dự án, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, đồng thời góp phần tích cực gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp.

Doanh nghiệp thành phố Thái Bình đang lắp ráp xe máy điện

3 tháng cuối năm 2020, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao vào đầu tư lấp đầy các khu, CCN; tập trung các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; tổ chức gặp mặt, đối thoại giải quyết kinh thời kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền; hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa hạ tầng CCN Trần Lãm.

Mạnh Cường

Back to top button