Điểm đến đầu tư

Tiến độ xây dựng huyện Hoài Đức thành quận đang đến đâu?

Đến nay, Hoài Đức đã đạt 22/27 tiêu chí để trở thành quận.

Ngày 25/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác xây dựng nông thôn mới và tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Theo thông tin từ buổi làm việc, huyện đã xây dựng mới 18 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp 16 trạm y tế, xây dựng mới 15 bãi trung chuyển rác thải. 100% số xã, thị trấn có hệ thống cung cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90%…

Huyện Hoài Đức. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, huyện Hoài Đức đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để triển khai một số dự án hạ tầng khung như: xây dựng 8 tuyến đường giao thông khung với chiều dài 40,52km; xây dựng 9 tuyến đường trục chính, đường bao các khu dân cư với chiều dài 16km.

Đến nay, toàn huyện đã đạt 22/27 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại đang tập trung hoàn thành. Trong đó, các tiêu chí quan trọng như, cân đối thu – chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng, cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý…

Trước đó, mục tiêu của Đề án là trong năm 2020 Hoài Đức lên quận, nhưng thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khối lượng công việc rất lớn, cho nên chúng tôi đã điều chỉnh mục tiêu đến năm 2022.

Trần Thùy

Back to top button