Thị trường trong nước

Thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam tăng gần 145%

Trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thông tin: “Thu nhập bình quân đầu người của người dân tăng gần 145% trong 6 năm qua”. 

Mặc dù Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-10, song với những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Kết quả nổi bật nhất đó là Việt Nam là một trong số ít quốc gia duy trì được tăng trưởng dương.

Trong 6 năm vừa qua, chúng ta đã tạo ra 28 triệu việc làm mới cho người lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 145%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo mới giảm từ 9,8% xuống còn 3%.

Thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam tăng gần 145%

Tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vai trò của thể chế đối với sự phát triển của cả nước, cần đổi mới chính sách, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, trọng dụng nhân tài là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng phân tích: “Mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nhưng mục tiêu này không đơn giản nếu ta không có ý chí, quyết tâm. Mục tiêu cao như vậy, tăng trưởng cao như vậy thì tính khả thi thế nào? Ta không còn những vùng rừng núi chưa khai thác; nhưng còn rất nhiều tiềm lực quan trọng về văn hóa xã hội, khoa học công nghệ. Về các đột phá chiến lược, không thể tách rời vai trò của khoa học công nghệ, vì như thế ta sẽ lạc hậu”.

Với kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thổi 1 luồng gió mới cho sự phát triển của cả dân tộc với niềm tin vào sự thịnh vượng, giàu có để toàn dân có thể được hưởng những giá trị sống tốt nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta cần phải phát triển đồng đều trên các lĩnh vực, cần có những khâu đột phá quan trọng, những địa phương là đầu tàu kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm cũng như của cả nước để khơi dậy tiềm năng và thúc đầy kinh tế cả nước phát triển nhưng cũng không quên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận và giải quyết hài hòa mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Phan Huy – Thùy Linh

Back to top button