Thời sự

Thu ngân sách Hà Nội năm 2020 đạt 280.500 tỷ đồng

Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt 286.258 tỷ đồng, bằng 102,7% dự toán, tăng 6% so với năm 2019.

Thu ngân sách Hà Nội năm 2020 đạt 280.500 tỷ đồng

Theo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội Mai Sơn, ngay từ đầu năm, thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo quyết liệt và định hướng kịp thời; các cấp, ngành của Thành phố đã phối hợp chặt chẽ, vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước.

Thành phố đã tập trung thực hiện tốt 21 chương trình, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng số kinh phí là hơn 215 tỷ đồng; triển khai các ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, như: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn – giảm thuế, hoàn thuế… theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh khai thác các khoản thu còn dư địa; đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế;

Đồng thời thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế; tăng cường thanh – kiểm tra, chống thất thu đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, đẩy mạnh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, áp dụng hóa đơn điện tử…

Nhờ đó, kết quả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 286.258 tỷ đồng, bằng 102,7% dự toán, tăng 6% so với năm 2019. Cơ cấu nguồn thu chuyển dịch tích cực, thu nội địa (không kể dầu thô) ước thực hiện 259.100 tỷ đồng (chiếm trên 92% tổng số thu), đạt 100,3% dự toán, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2019.

Kết quả này càng đáng mừng hơn khi trong năm 2020, mặc dù rất khó khăn, Thành phố vẫn giảm, giãn, hoãn cho các doanh nghiệp hơn 25.000 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, chiếm 30,4% của cả nước. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của đầu tàu kinh tế, khi Hà Nội đóng góp khoảng 17% tổng thu ngân sách nhà nước, riêng thu nội địa chiếm 21% tổng thu nội địa của cả nước.

Thanh Bình

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker