Pháp lý doanh nghiệp

Thời hạn đóng Bảo hiểm xã hội giảm, mức lương hưu người lao động có ảnh hưởng gì?

Theo thông tin từ bộ Tư pháp, thời hạn đóng Bảo hiểm xã hội còn 15 năm, sẽ giảm mạnh mức lương hưu, nguy cơ mức sống của người lao động khi về hưu sẽ khó khăn.

Bộ Tư pháp vừa có thông báo thẩm định Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gửi đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại dự thảo đề nghị xây dựng luật trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị sửa đổi điều luật hưởng chế độ hưu trí. Nội dung là giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu được phép hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm, giúp tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội ngắn được tham gia và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Sự liên quan giữa lương hưu với thời hạn đóng bảo hiểm

Bộ Tư pháp nhận xét, phương pháp này sẽ góp phần thúc đẩy số lượng người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu tăng mạnh, thích hợp với mục tiêu, điều kiện mà Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đề ra. Vì là một chính sách lớn, ảnh hưởng quan trọng việc đảm bảo cân bằng quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi cho người lao động.

“Tuy nhiên, nếu đóng với thời hạn ngắn, đồng nghĩa mức lương hưu người lao động nhận được giảm xuống, có thể không đủ mức sống tối thiểu cho người lao động khi nghỉ hưu và có thể dẫn đến khả năng phải điều chỉnh lương hưu đối với trường hợp người lao động có lương hưu thấp trong tương lai, là gánh nặng cho ngân sách nhà nước”, Bộ Tư pháp giải thích.

Thoi Han Dong Bao Hiem Xa Hoi Giam Muc Luong Huu Nguoi Lao Dong Co Anh Huong Gi

Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ vừa mới nêu ra các đánh giá chung chung, chưa phân tích rõ nhiều tác động chính sách, đặc biệt là tác động về xã hội, kinh tế.

“Cũng như chưa nêu rõ tỷ lệ lương hưu tương đương như thế nào với thời hạn đã giảm dần, có thể giữ nguyên mức lương hưởng 45% như hiện hành hay giảm xuống mức nào mà vẫn đảm bảo điều kiện sống cho người lao động. Vì vậy, để chắc chắn về tính khả thi, đề nghị cơ quan có chức năng soạn thảo bổ sung những đánh giá tác động của chính sách này”, Bộ Tư pháp nhận định.

Đảm bảo rõ ràng các tác động của chính sách

Đối với đề nghị chỉnh sửa quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận cần sửa đổi vì số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhanh chóng gia tăng trong nhiều năm gần đây, kết quả độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm.

Hướng đề xuất sửa đổi của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là trong trường hợp người lao động chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng sau một năm không tham gia bảo hiểm xã hội xin phép hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì mức lương thưởng hằng năm đóng bảo hiểm xã hội tương đương với mức tiền lương bình quân tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu người lao động đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu mỗi tháng, hoặc ra nước ngoài định cư hợp pháp hoặc người lao động khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, mức hưởng hằng năm đóng bảo hiểm xã hội gấp đôi với mức tiền lương bình quân tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp kiến nghị, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong điều 60 và 77 đã quy định chi tiết các trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Việc ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 chỉ mang tính chất ngắn hạn, đến từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội ngắn hạn, có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần để trang trải đời sống trước mắt.

Vì vậy, để ngăn hệ quả những phản ánh xã hội không tốt giống trường hợp Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đề nghị cơ quan có chức năng soạn thảo nghiên cứu, khảo sát kỹ càng tác động chính sách (quan trọng là về lộ trình) giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tránh gây ra tâm lý lo ngại cho người lao động. Từ đó, đề ra phương pháp khả thi, phù hợp, hiệu quả”, Bộ Tư pháp nhận định.

Phan Trần

Back to top button