Công Nghệ

Thị phần của hệ điều hành Win10 và trình duyệt Micosoft Edge tăng nhẹ trong năm 2020

Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường Netmarketshare đã đưa ra hành báo cáo thị phần của mình cho tháng 10 năm 2020. Qua báo cáo này ta có thể thấy sự gia tăng đáng kể thị phần của Windows 10 và Microsoft Edge, kèm với đố với sự giảm nhẹ thị phần của Chrome.

Về mặt hệ điều hành, Windows 10 đạt 64,4% so với 61,26% của tháng trước. Windows 7 cũng đã giảm mạnh tương ứng từ 22,77% xuống 20,41%. Thị phần macOS X 10.15 cũng giảm nhẹ từ 5,11%,% xuống 4,88% trong khi Linux tăng từ 1,14% xuống 1,65%.

 Về phía trình duyệt, Chrome giảm nhẹ từ 69,94% xuống 69,25% trong khi Edge tăng 8,84% lên 10,22 %. Sự gia tăng này có thể là kết quả của việc Microsoft tung ra Edge mới như một phần của Windows 10 20H2. Trong khi đó, Firefox đã tăng từ 7,19% lên 7,22%.

Đây sẽ là báo cáo cuối cùng từ các số liệu của Netmarketshare, vì công ty cho biết họ đã phải vật lộn với việc chiến đấu với các chương trình làm sai lệch số liệu thống kê và những thay đổi đối với chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt sẽ khiến không thể lấy được dữ liệu chính xác trong tương lai.

Trần Phong

Back to top button