Bài phản ánh

Thấy gì từ công tác đầu tư công tại Sở GD&ĐT Thanh Hoá?

Tiết kiệm ngân sách tại nhiều gói thầu ở mức thấp, xuất hiện số ít nhà thầu quen thuộc, thường xuyên được phê duyệt trúng thầu song tiết kiệm không đáng kể... là thực trạng diễn ra trong công tác đấu thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá làm chủ đầu tư.

Tiết kiệm nhỏ giọt ở những gói thầu lớn

Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá là chủ đầu tư nhiều gói thầu mua sắm công với giá trị hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên điều đáng nói là nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, không đáng bao nhiêu. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của công tác đầu tư công tại cơ quan này.

Đơn cử tại gói thầu số 02: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), Công ty cổ phần xây dựng Phúc Thịnh được phê duyệt trúng thầu với giá 11.251.229.000 đồng (giá gói thầu 11.260.600.000 đồng) theo quyết định số 1295/QĐ-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Một gói thầu hơn 11 tỷ đồng nhưng sau công tác đấu thầu lại chỉ tiết kiệm được khoảng 9 triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Tiếp đó, tại gói thầu số 8: Xây lắp; cung cấp, lắp đặt thiết bị; cung cấp, cài đặt phần mềm quản lý điều hành, quản lý thư viện điện tử và đào tạo chuyển giao công nghệ, Công ty cổ phần truyền thông số 1 trúng thầu với giá 55.078.147.000 đồng theo quyết định số 2096/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2019 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Giá dự toán 55.902.600.000 đồng, giá gói thầu 54.924.800.000 đồng. Con số tiết kiệm ngân sách chỉ ở mức tượng trưng, 22 triệu đồng tại gói thầu gần 56 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2019, tại gói thầu số 02: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung và thí nghiệm nén tĩnh đệm cát), Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thanh trúng thầu với giá 11.242.021.000 đồng (giá gói thầu là 11.254.580.000 đồng) theo quyết định số 1655/QĐ-SGDĐT ngày 04/9/2019 do giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng ký. Một gói thầu hơn 11 tỷ đồng nhưng sau công tác đấu thầu chỉ tiết kiệm được khoảng 12 triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Tương tự tại gói thầu thi công Xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục chung, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối và bảo hiểm công trình xây dựng), Công ty cổ phần dầu tư và tư vấn kỹ thuật 36 trúng thầu với giá 5.189.054.000 đồng (giá gói thầu 5.197.200.000 đồng). Sau đấu thầu cũng chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 8 triệu đồng.

Có ưu ái cho nhà thầu “quen”?

Không chỉ có hiện tượng nhiều gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá có mức tiết kiệm thấp, mà còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp thân quen thường xuyên trúng hàng loạt gói thầu “khủng”.

Trong số nhà thầu thường xuyên được phê duyệt trúng thầu tại Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không đáng kể gồm Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa (địa chỉ Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.)

Cụ thể tại gói thầu số 02: Mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới năm học 2020-2021; vận chuyển, lắp đặt thiết bị thuộc dự toán Mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới năm học 2020-2021, liên danh Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa – Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa và hai nhà thầu khác được phê duyệt trúng thầu với giá 86.968.916.800 đồng (giá gói thầu 88.597.160.000 đồng) theo quyết định số 1709/QĐ-SGDĐT ngày 13/10/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Số tiết kiệm ở gói thầu này cũng khá hạn chế.

Tháng 4/2020 Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa lại được phê duyệt trúng gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị đồ dùng nhà ăn, nhà bếp và thiết bị đồ dùng khu ở nội trú cho các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS (hình thức mua sắm trực tiếp) với giá 11.160.351.000 đồng (giá gói thầu 11.160.351.000 đồng) theo quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 08/04/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Chưa dừng lại, tại gói số 01: Mua sắm thiết bị đồ dùng học tập và đồ chơi cho học sinh 30 Trường Mầm non năm 2020 (theo hình thức mua sắm trực tiếp) Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa trúng thầu với giá 3.263.340.000 đồng (giá gói thầu 3.263.340.000 đồng) theo quyết định số 313/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ngược về năm 2017, tại gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị đồ dùng học tập và đồ chơi dạy học trong nhà cho 45 trường mầm non (hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển quốc tế) vẫn là Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 4.826.880.000 đồng (giá gói thầu 4.828.700.000 đồng) theo quyết định số 1160/QĐ-GDĐT ngày 02/11/2017 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Tiết kiệm ngân sách vỏn vẹn 2 triệu đồng.

Tiếp đó tại gói thầu số 12 “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại Đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa” (đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển quốc tế). Liên danh Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa một lần nữa được phê duyệt trúng thầu với giá 20.500.000.000 đồng (giá gói thầu 20.511.700.000 đồng) theo quyết định số 857/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2017 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Một cái tên quen thuộc khác tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa là Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa (địa chỉ tại số 51 đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể tại gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường THPT phấn đấu đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 theo hình thức đấu thầu rộng rãi, liên danh Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa – Công ty CP đầu tư Hoàng Đạo được phê duyệt trúng thầu với giá 18.129.968.000 đồng (giá gói thầu 18.203.184.000 đồng) theo quyết định số 713/QĐ – SGDĐT ngày 20/6/2019 do giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng ký.

Trước đó, tại gói số 02: Mua sắm thiết bị đồ dùng học tập cho học sinh 31 Trường THCS năm 2020 theo hình thức mua sắm trực tiếp, Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 4.710.636.000 đồng (giá gói thầu 4.710.636.000 đồng) theo quyết định số 314/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ttước đó tại gói thầu Mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021 cho các trường vùng đặc biệt khó khăn và vận chuyển, lắp đặt thiết bị (đấu thầu rộng rãi), Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa trong vai trò liên doanh cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 32.666.616.000 đồng (giá gói thầu 33.331.860.000 đồng) theo quyết định số 267/QĐ-SGDĐT ngày 16/04/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Tháng 7/2017, Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa tiếp tục được phê duyệt trúng gói số 2: Mua sắm trang thiết bị tối thiểu và đồ dùng học sinh cho 5 trường THCS dân tộc bán trú với giá 6.380.600.000 đồng (giá gói thầu 6.380.447.000 đồng) theo quyết định số 623/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2017 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Tú Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button