Bài phản ánh

Thấy gì từ công tác đầu tư công tại Sở GD&ĐT Thanh Hoá?

Tiết kiệm ngân sách tại nhiều gói thầu ở mức thấp, xuất hiện số ít nhà thầu quen thuộc, thường xuyên được phê duyệt trúng thầu song tiết kiệm không đáng kể... là thực trạng diễn ra trong công tác đấu thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá làm chủ đầu tư.

Back to top button