Pháp lý doanh nghiệp

Tham vấn ý kiến dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030

Sáng 28/10, tại thành phố Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Chương trình Hội thảo tham vấn về dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030 với sự tham gia của một số chuyên gia kinh tế cùng các cơ quan báo chí truyền thông.

Hội thảo tham vấn về dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030

Chương trình diễn ra với chủ đề: “Quan điểm, mục tiêu. Các đột phá chiến lược và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời kỳ chiến lược  2021-2030” nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Vịnh, phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cho biết: Đây là sự kiện quan trọng, phát hiện thêm những vấn đề mới  đang đặt ra cho Việt Nam, nhất là với vấn đề mang tính cởi mở để tiếp nhận những ý kiến đóng góp đối với sự phát triển nền kinh tế trong 10 năm tới.

Hội thảo tạo cơ hội tốt để các doanh nghiệp, cá nhân tham gia ý kiến chung tay với Đảng nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội

Ông Vịnh cũng mong muốn “hội thảo sẽ nhận được những ý kiến tâm huyết và thẳng thắn từ nhiều hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, các trường đại học, các chuyên gia và nhất là đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam về quan điểm định hướng  mục tiêu, các đột phá chiến lược và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước – khu vực đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển đất nước – trong thời kỳ chiến lược 2021-2030.”

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại Diện Thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng hội thảo là hoạt động hết sức quan trọng trong việc tiếp nhận những ý kiến nhiều chiều để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc soạn thảo chiến lược nói trên.

Bà cũng đề xuất: “Các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, phân tích và tìm giải pháp giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển. Các chính sách đưa ra cần chính xác, hướng về doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất, xác định hỗ trợ khởi nghiệp mà mục đích cốt lõi, mục tiêu cao nhất là hoạt động đổi mới, sáng tạo trong doanh nghiệp”.

Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế, Nguyên Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trong buổi hội thảo, bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế, Nguyên Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra những vấn đề chính của Khu vực kinh tế tư nhân nước ta hiện nay về quy mô, nguồn lực, liên kết các hiệp hội mạnh hỗ trợ, môi trường cạnh tranh trong nước và các chính sách, luật pháp, quyền tài sản cũng như là quyền kinh doanh do nhà nước nắm giữ.

Đồng thời, bà Lan cũng chỉ ra những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt như tác động bất lợi từ kinh tế toàn cầu, rào cản thể chế và môi trường kinh doanh, dư địa chính sách tiếp tục bị thu hẹp và đặc biệt là khát vọng rất lớn nhưng không dễ để thực hiện.

Từ đó, Nhà nước cần phải tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự bình đẳng, lành mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế tư nhân phát triển, tạo lập sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, xây dựng nền kinh tế tăng trưởng với hiệu quả cao và bền vững.

Ngoài ra, tăng cường các thể chế thị trường, tự do hóa các thị trường nhân tố cũng cần được Nhà nước chú ý và tập trung thực hiện.

Một số những quan điểm được đưa ra trong buổi hội thảo như các đột phá về  chiến lược, khoa học, phát triển nguồn nhân lực và  hạ tầng. Để từ đó cải cách, đổi mới thể chế, thực thi pháp luật có hiệu quả, làm như thế nào để có thể phát triển các doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của Khu vực tư kinh tế tư nhân và GDP đạt 60-65%, thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, có giá trị gia tăng cao,.. Từ đó có thể rút ngắn khoảng cách đến với khát vọng phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

Hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến quan trọng, góp phần sửa đổi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tới đã đề ra và trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Vương Vũ

Back to top button