Tài chính - ngân hàng

Sửa đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

- Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Woori Việt Nam.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam như sau: “Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam là: 7.700 tỷ đồng”.

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.

Theo VGP News

Back to top button