Pháp lý doanh nghiệp

Quy định về việc nghỉ hưu không cần chờ tuổi

Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động với nội dung như sau: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và thuộc một trong các trường hợp theo quy định

Tuy nhiên, tại Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không cần biết bao nhiêu tuổi, nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện sau đây theo quy định thì được giải quyết nghỉ hưu ngay.

Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 54 là của Luật Bảo hiểm xã hội. Công việc khai thác than trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Như vậy: Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không cần biết bao nhiêu tuổi, nếu có đủ 2 điều kiện sau đây thì được giải quyết nghỉ hưu ngay:

(1) Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

(2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện trên được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

– Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

– Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm;

– Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Lưu ý: Người lao động nghỉ hưu trong trường hợp này không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng.

Thu Minh

Back to top button