Chính sách đầu tư

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Với kết quả biểu quyết chiếm 93,99%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Caotoc 17 14 57 763
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Ảnh minh họa

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 469/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,99%.

Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết đầu tư này.
Việc hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, dự án giúp từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại. Tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, gồm các đoạn: từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Dự án đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Về nhu cầu sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481 ha. Trong đó đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên khoảng 1.532 ha, đất rừng phòng hộ khoảng 110 ha, đất rừng sản xuất khoảng 1.436 ha.

Giải phóng mặt bằng các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe. Riêng đối với các dự án thành phần Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Tiến độ là chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.
Trước đó, sáng 4/1, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Theo Bộ trưởng, hành lang vận tải trên trục Bắc-Nam có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Có thể nói đây là hành lang vận tải quan trọng nhất trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cả nước.

Trên hành lang vận tải này, tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông theo quy hoạch dài 2.063 km, đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.

Trong giai đoạn 2021-2025 đầu tư 729 km xây dựng, còn lại 27 km gồm đoạn Hòa Liên-Túy Loan triển khai theo dự án riêng và cầu Cần Thơ 2 đầu tư sau 2025.

Phạm Quỳnh.

Back to top button