Kết nối giao thương

Phát huy vai trò của HTX trong liên kết kinh doanh để phát triển bền vững

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh để phát triển bền vững”.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, hiện nước ta đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do dẫn đến việc thúc đẩy tối ưu để phát triển bền vững. Vì vậy, phát huy được vai trò của hợp tác xã sẽ là trung tâm liên kết, kết nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp đặc biệt là ngành nông nghiệp.

Hiện nay, theo số liệu được ông Nguyễn Tiến Định – Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Việt Nam có 17.462 HTX nông nghiệp và 57 Liên hiệp HTX nông nghiệp với 3,78 triệu thành viên đóng góp 4% GDP. Doanh thu bình quân của HTX vào khoảng 2,44 tỷ đồng và lợi nhuận là 383 triệu đồng.

Vai trò quan trọng của HTX không chỉ là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn là nó tăng thu nhập cho 30% dân số cả nước. Vai trò của HTX được biểu lộ rõ hơn khi đất nước gặp khủng hoảng kinh tế,  thiên tai, dịch bệnh , càng ngày HTX càng Phát huy vai trò của HTX trong liên kết kinh doanh phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Luyến – Phó trưởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương chia sẻ rằng, trong liên kết kinh doanh hợp tác xã sẽ đảm bảo ổn định về quá trình sản xuất giữa các bên gồm người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Bởi vì, người nông dân chỉ sản xuất và tiêu thụ ra thị trường ngay thì sẽ là sản phẩm thô nhưng khi có liên kết thì sẽ có khâu chế biến tùy mức độ, nhu cầu của thị trường sẽ phân cấp cho các loại sản phẩm cuối cùng khác nhau. Theo đó, vai trò của liên kết kinh doanh và HTX thể hiện trong quá trình tăng giá trị gia tăng cũng như chất lượng của sản phẩm trong từng khâu công đoạn liên kết. Ngoài ra, sẽ đảm bảo chia sẻ lợi ích về rủi ro giữa không các bên khi có biến động xảy ra.

Theo đó, Các chuyên gia đồng nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong liên kết kinh doanh phát triển bền vững, liên kết kinh doanh trong chuỗi giá trị. Đây cũng là cách tái cơ cấu HTX. Vì vậy cần có chính sách pháp luật thuận lợi đối với HTX. HTX cần thuận lợi trong thu hút vốn của nhà đầu tư và được mở rộng phục vụ tới đối tượng khác không chỉ là thành viên HTX – điều này tạo thuận lợi cho HTX mở rộng hoạt động và tăng sức cạnh tranh với các tác nhân thị trường khác.

Do đó, phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Minh Điển – Phó Trưởng ban, Ban Chính sách và phát triển hợp tác xã, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam nhận định, để thúc đẩy phát triển hợp tác xã, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ bằng các nghị định, thông tư. Theo đó, hợp tác xã được hỗ trợ về vốn, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kỹ thuật công nghệ mới…Song mặc dù vậy, hiện còn tồn tại hạn chế, bất cập trong việc ban hành còn dàn trải, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của hợp tác xã…

Thời gian tới, để hoàn thiện khung pháp luật và cơ chế, chính sách phát huy vai trò của HTX trong liên kết kinh doanh phát triển bền vững ông Điển đã có một số kiến nghị. Tiếp tục nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò của HTX trong phát triển KT-XH; thể chế hóa đầy đủ, cụ thể chính sách hỗ trợ theo chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tại Nghị quyết số 13-NQ/TW, Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW, Điều 6 Luật HTX năm 2012, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chương trình hỗ trợ giai đoạn 2015 -2020; bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực Kinh tế tập thể, HTX phù hợp với mục tiêu các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối với từng chương trình.

Linh Chi

Back to top button