Doanh nghiệpQuản trị doanh nghiệp

Phần lớn các doanh nghiệp Việt đã nhận thức rằng phải chuyển đổi số để thành công.

Với mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mở ra các cơ họ và giải pháp  mới cho doanh nghiệp, ngày 15/4, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình diễn đàn “Kinh tế số và Thương mại điện tử”

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Trần Thuỳ

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, chú trọng đến hiệu quả, năng lực cạnh tranh dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam từ nền kinh tế có thu nhập trung bình sang thu nhập cao năm 2045 sẽ đòi hỏi tăng trưởng dựa trên năng suất. Đối với kinh doanh và số hóa là một cách thức để Việt Nam đạt được tăng trưởng năng suất cao hơn, khả năng chống chịu và phục hồi tốt hơn khi có cú sốc bên ngoài.

“Yêu cầu nắm bắt xu hướng của khoa học công nghệ nói chung và tận dụng các thành tựu của cách mạng 4.0 nói riêng đang là một yêu cầu cấp thiết”, PGS.TS Bùi Quang Tuấn nhấn mạnh thêm.

PGS.TS Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Trần Thuỳ

TS Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh cho biết, trong thời gian Covid-19, khảo sát của Tổng cục Thống kê với 152.000 doanh nghiệp, trên 30% doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư công nghệ và đặc biệt là công nghệ số, chuyển đổi cách thức vận hành, sản xuất kinh doanh ở mức độ khác nhau.

TS Lương Minh Huân – Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cũng đồng ý rằng, các doanh nghiệp đã nhận thức được và tin rằng cần chuyển đổi số và phải làm để có thể thành công.

TS Lương Minh Huân – Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp (VCCI). Ảnh: Trần Thuỳ

Theo khảo sát khảo sát của Viện Kiểm soát doanh nghiệp (VCCI) cho thấy, nhận thức của doanh nghiệp về công nghệ số thời gian qua rất tốt, hơn 50% doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ số trước khi có Covid-19; hơn 25% doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ số từ khi có Covid-19 và có ý định tiếp tục sử dụng công nghệ số.

Mặc dù chuyển đổi số là lĩnh vực thuộc công nghệ, tuy nhiên chuyển đổi số thành công hay thất bại lại phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm chính trị, thể chế kinh tế quốc gia. Trong đó, trách nhiệm của doanh nghiệp là phải đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số, hướng tới các mục tiêu phát triển sáng tạo, bền vững, bao trùm.

Lương Minh Huân cho biết thêm, theo khảo sát, các doanh nghiệp Việt đang gặp phải vấn đề về chi phí ứng dụng công nghệ số cao (hơn 55% doanh nghiệp), thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số (gần 39%), sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân/ doanh nghiệp (gần 34%), thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng (hơn 32%)… 

Đặc biệt, GS.TS khoa học Hồ Tú Bảo nhấn mạnh rằng: “ Cấp lãnh đạo doanh nghiệp là nhân tố rất quan trọng, lãnh đạo là người quyết định thành bại của chuyển đổi số”. Theo đó, để chuyển đổi số diễn ra toàn diện và nhanh chóng, người lãnh đạo cần phải có những yếu tố quan trọng về giao tiếp, tầm nhìn, trình độ kỹ thuật số, có chiến lược, đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, trọng tài năng và biết thích nghi.

Trần Thùy

Back to top button