Điểm đến đầu tư

Những định hướng kinh tế – xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP 5 năm 2021 - 2025.

TP Hà Nội đã thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, bao gồm: 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính sự nghiệp; 1 chỉ tiêu thu chi ngân sách và 23 chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Đồng thời, Đảng bộ và chính quyền TP cũng xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu cho giai đoạn 2021 – 2025; với mục tiêu tổng quát: Xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

TP cũng xác định 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 11 kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2025, chi thường xuyên ở mức khoảng 50% tổng chi ngân sách.

Những định hướng kinh tế – xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025

Cơ cấu sử dụng đất thay đổi theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2025, diện tích đất nông nghiệp còn khoảng 165 nghìn ha, chiếm 49,1% tổng diện tích đất tự nhiên. TP cũng chuyển khoảng 1/3 diện tích đất trồng lúa (30.000 ha) sang các hình thức sử dụng hiệu quả hơn; thực hiện đấu giá khoảng 2.000 -3.000 ha tạo nguồn vốn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung, hạ tầng đồng bộ các khu đô thị vệ tinh.

Hà Nội dự kiến tổng vốn đầu tư xã hội cần huy động khoảng 3,1 – 3,2 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư khu vực Nhà nước khoảng 30 – 31%, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước khoảng 53 – 54% và vốn đầu tư nước ngoài khoảng 15 – 17%.

Theo đó, trọng tâm đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, dân số và gia đình, văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường… Tổng nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 482.780 tỷ đồng, bao gồm: Tổng hợp nhu cầu vốn cấp TP 350.296 tỷ đồng (trong đó, nhu cầu 17 dự án trước đây đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển sang đầu tư công là 25.000 tỷ đồng); tổng nhu cầu vốn cấp huyện là 132.484 tỷ đồng.

Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2021 TP sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế”, tập trung đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế nhằm lấy lại đà tăng trưởng.

Đặc biệt, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho DN và người dân. Thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ DN, Chương trình kết nối ngân hàng – DN, các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khuyến khính ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.

Đồng thời, quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Thanh Bình

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker