Chính sách pháp luậtPHÁP LUẬT

Nhiệm kỳ Quốc hội XIV, Kiểm toán nhà nước chuyển 20 vụ việc sang cơ quan công an

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại Phiên họp thứ 52, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo công tác của KTNN trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, việc thực hiện kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Cụ thể, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

Số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị.

Cạnh đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Cho ý kiến về báo cáo của KTNN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiệm kỳ qua, KTNN đã thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng của thiết chế do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân thủ pháp luật; góp phần trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Các báo cáo của KTNN được đại biểu Quốc hội rất tin tưởng, sử dụng số liệu, nhận định và kiến nghị của KTNN làm cơ sở thảo luận, quyết định vấn đề quan trọng về kế hoạch KT-XH, tài chính, ngân sách”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đồng thời cho biết UBTVQH cũng căn cứ các nhận định, trong đó có ý kiến của kiểm toán khi xem xét, quyết định các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ tốt hơn, chủ động ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán. Có dự án nằm ngoài kế hoạch kiểm toán nhưng theo đề nghị của Chính phủ thì Tổng KTNN đều xin ý kiến, thực hiện kiểm toán, kết luận minh bạch.

Thanh Hùng

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker