Công nghiệp

Ngành Công thương Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu

Năm 2020, cơ cấu công nghiệp của Bắc Ninh chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.127.000 tỷ đồng, duy trì vị trí thứ nhất so với cả nước; doanh thu tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt gần 62.000 tỷ đồng…

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.127.000 tỷ đồng, duy trì vị trí thứ nhất so với cả nước.

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch và các đề án phát triển ngành. Các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển thị trường, khuyến công có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính được nâng cao…

Năm 2021, Bắc Ninh sẽ tập trung đẩy nhanh việc thành lập Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, hình thành chuỗi cung ứng; phát triển thương mại gắn với phát triển kinh tế đô thị; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế…

Phấn đấu, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.173.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 67.500 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 68,8 tỷ USD…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải, ngành Công thương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp, trọng tâm là phát triển công nghiệp hỗ trợ; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên giữa Bộ Công thương, UBND tỉnh và Samsung Việt Nam, từ đó, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh nhân rộng mô hình này tới các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung rà soát, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của các cụm công nghiệp, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Khải cũng đề nghị ngành Công thương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về các khu vực mậu dịch tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia ký kết để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn khai thác và tận dụng các ưu đãi, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu.

Đồng thời chú trọng phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo phát triển thương mại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng thương mại.

Cùng với đó, hoàn thiện các nội dung điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2025, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lượng cho phát triển kinh tế – xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Thanh Tùng

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker