Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng ADB đề xuất thúc đẩy thị trường trái phiếu Việt Nam 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xây dựng đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường trái phiếu Việt Nam từ quan điểm của một cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu. Báo cáo này sẽ giúp cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu nhằm xem xét việc tham thị trường với các đối tác khác.

Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ sáu của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ – Trung Quốc trong 18 tháng vừa qua đã thúc đẩy việc dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. So với các quốc gia châu Á khác, Việt Nam bị ảnh hưởng ít nhất từ dịch bệnh Covid-19 gây ra. Mặc dù dự kiến có sự suy giảm tăng trưởng kinh tế ngắn hạn trong năm 2020, song nền kinh tế VIệt Nam được kỳ vọng sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm 2021 và giữ vững vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của khu vực.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng kể từ năm 2017 và lượng phát hành trị giá 12,8 tỉ USD trong năm 2019, lớn hơn của Indonesia và Phillipines. Trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm tới 94% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2018 và 2019 sau khi có sự nới lỏng các quy định về công bố thông tin và điều kiện phát hành. Tuy nhiên, việc thiếu văn hóa xếp hạng tín nhiệm đặt ra những rủi ro đáng kể đối với thị trường trái phiếu và lĩnh vực tài chính, đặc biệt khi các nhà đầu tư riêng lẻ hiện đang sở hữu gần ¼ tổng lượng trái phiếu phát hành.

Thị trường trái phiếu Việt Nam phát triển nhanh chóng nhưng thiếu sự đánh giá, xếp hạng tín nhiệm.

Việc không đánh giá tín nhiệm trong quá khứ luôn là nhân tố hạn chế đối với các cơ quan xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam. Hiện Việt Nam có 02 công ty xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài cính cấp phép (cty thứ nhất cấp phép năm 2017; cty thứ hai cấp phép Tháng 3/2020). Cả hai cty này đều chưa hoạt động. Luật Chứng khoán mới ban hành năm 2019 yêu cầu một số trái phiếu phát hành ra công chúng (nhưng không phải phát hành riêng lẻ) phải được xếp hạng bởi một đơn vị xếp hạng tín nhiệm trong nước sẽ có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2021. Hơn nữa, dự thảo các quy định hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán mới chỉ đòi hỏi rất ít, nếu không muốn nói là không đòi hỏi, trái phiếu phát hành phải được xếp hạng, khác với các thị trường ASEAN khác nơi quy định bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm đối với các trái phiếu phát hành ra công chúng (thường là cả phát hành riêng lẻ) trong suốt những năm hình thành trái phiếu.

Nhiều người quan tâm thị trường trái phiếu cũng mong muốn nhìn thấy sự tăng trưởng có trật tự của một thị trường trái phiếu lành mạnh và điều này cần có một đơn vị thực hiện việc đánh giá, xếp hạng. Bên cạnh đó, việc hợp tác mang tính kỹ thuật giữa một đơn vị nước ngoài và một đơn vị đánh giá, xếp hạng trong nước sẽ làm tăng uy tín, giảm thiểu rủi ro trong xếp hạng.

Phan Huy (Theo ADB)

Back to top button