Tài chính - ngân hàng

Năm 2020, Bắc Ninh thu ngân sách nhà nước hơn 30.700 tỷ đồng

Năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 30.700 tỷ đồng, bằng 104,8% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt hơn 24.300 tỷ đồng, bằng 107% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương là gần 23.300 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán, trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là gần 22.700 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán.

Bên cạnh đó, 159 công trình và hạng mục công trình với giá trị đề nghị quyết toán là hơn 4.000 tỷ đồng đã được sở Tài chính thẩm định; thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 43 dự án; xác định hệ số điều chỉnh giá đất 10 dự án; thẩm định 7 phương án giá hàng hóa dịch vụ.

Năm 2020, Bắc Ninh thu ngân sách nhà nước hơn 30.700 tỷ đồng.

Năm 2021, địa phương sẽ thực hiện các giải pháp của Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với các chính sách khác; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý điều hành chi ngân sách theo dự toán năm 2021 chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu Sở Tài chính Bắc Ninh cần chủ động triển khai công tác thu NSNN ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý thu ngân sách, triển khai quyết liệt chống thất thu ngân sách, đặc biệt là công tác thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với cơ quan Thuế và các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên đánh giá nguồn thu ngân sách, chủ động điều hành trong mọi tình huống.

Đối với việc thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cần rà soát việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo đúng theo Luật Đầu tư công, các văn bản của Trung ương và tỉnh. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các công trình trọng điểm, có khả năng hoàn thành trong năm 2021; xác định nguồn vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Cao Lâm

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker