Thuế

Mở rộng dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân

Tổng cục Thuế đang mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân trên phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, cũng như việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Mở rộng dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân. Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của Cục Thuế và Chi cục Thuế tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm triển khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân trên phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, cũng như việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các địa phương tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định.

Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX. Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định.

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Thuế cho phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

Cũng theo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp, nhằm khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử, và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế biết được những lợi ích thiết thực khi triển khai việc lập tài khoản giao dịch thuế điện tử, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử để người nộp thuế tích cực thực hiện.

Thanh Bình

Back to top button