Tài chính - ngân hàng

Loạt ngân hàng lợi nhuận tăng song hành cùng nợ xấu

9 tháng đầu năm, nợ xấu ngân hàng tăng lên chóng mặt nhưng phần lớn các ngân hàng thương mại cũng công bố lãi tăng.

Tính đến ngày 29/10 đã có khoảng 24 ngân hàng công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. Nhiều ngân hàng đã cán đích lợi nhuận do đặt kế hoạch năm rất thận trọng. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước thì chỉ tiêu này vẫn có mức tăng trưởng đáng kể.

Tổng hợp từ BCTC các ngân hàng.

Trong đó, có nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng trưởng 2 chữ số có với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, tại TPBank, 9 tháng đầu năm 2020 ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận gần 3.023 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch 4.068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020, TPBank đã thực hiện được 74% kế hoạch sau 9 tháng.

Tại VIB, lợi nhuận trước tăng 38% so với cùng kỳ, đạt gần 4.025 tỷ đồng. VIB đã thực hiện được 89% chỉ tiêu sau 9 tháng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng cho cả năm 2020, VIB đã thực hiện được 89% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Điển hình tại MSB, lãi trước thuế 9 tháng đầu năm tăng đến 57% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1.666 tỷ đồng. Với kế hoạch đạt 1.439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020, MSB đã vượt 16% so với chỉ tiêu đã đặt ra chỉ sau 9 tháng.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế của ACB tăng 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 6.411 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, ACB đã thực hiện được 84% so với kế hoạch 7.636 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020.

Bên cạnh đó vẫn có ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước tăng tại MB tăng nhẹ 7%, đạt hơn 8.134 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng trên 9.000 tỷ đồng cho cả năm 2020, MB đã thực hiện được trên 90% chỉ tiêu sau 9 tháng.

9 tháng qua, ABBank ghi nhận gần 946 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 6% so cùng kỳ. Như vậy, ABBank đã thực hiện được 70% kế hoạch 1.358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 sau 9 tháng đầu năm.

Ở một khía cạnh khác, nợ xấu trong 9 tháng đầu năm của hầu hết các ngân hàng cũng bắt đầu tăng chóng mặt.

Tổng hợp từ BCTC các ngân hàng.

Cụ thể, tại Vietcombank, nợ xấu tăng 36% so với đầu năm, đạt gần 7.885 tỷ đồng. Quy mô nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng gấp 4,3 lần lên 2.923 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gấp 2,7 lần lên mức 1.599 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 0,79% lên 1,01%.

Còn tại MB, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 7% thì tổng nợ xấu đến cuối quý 3/2020 tăng đến 39% so với đầu năm, lên mức 4.032 tỷ đồng. Trong đó, tăng nhanh nhất là nợ nhóm 5 từ 618 tỷ đồng lên hơn 1.982 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 221%; nợ nghi ngờ tăng từ 899 tỷ đồng lên 1.017 tỷ đồng, tương đương tăng 13%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MB tăng từ 1,16% hồi đầu năm lên 1,5%.

Hay tại MSB, lãi trước thuế tăng đến 57% thì tổng nợ xấu tính đến 30/9/2020 tăng 31% so với đầu năm, trong đó nợ nhóm 3 tăng gấp 2,4 lần, lên mức 362 tỷ đồng và nợ nhóm 4 tăng gấp 2,1 lần, lên mức 259 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MSB tăng từ mức 2, 04% hồi đầu năm lên mức 2,32%.

Tương tự, tính đến cuối tháng 3/2020, nợ xấu tại TPBank cũng tăng vọt lên 60% so với cùng kỳ, ở mức gần 1.971 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 76%, nợ nhóm 4 tăng 82%, trong khi nợ nhóm 5 tăng 27%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của TPBank tăng từ mức 1,29% đầu năm lên 1,79%.

Xu hướng tăng nợ xấu còn thể hiện trên các ngân hàng khác như tại VPBank tăng 15%; KienLongBank tăng 555%; VIB tăng 26%; LPB tăng 24%;…

Đáng chú ý, có ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm hoặc đi ngang nhưng nợ xấu vẫn tăng đáng kể.

Chẳng hạn, 9 tháng đầu năm, BIDV ghi nhận lãi trước thuế đi ngang, đạt gần 7.062 tỷ đồng. Đồng thời, tổng nợ xấu tính đến ngày 30/09/2020 tăng 16% so với đầu năm, ghi nhận 22.526 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 4 tăng 15% và nợ nhóm 5 tăng 26%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,75% đầu năm lên 1,97%.

Tương tự, lãi trước thuế 9 tháng đầu năm tại VietBank giảm 13% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 374 tỷ đồng.

Kèm theo đó là tổng nợ xấu tăng đến 61% so với đầu năm, lên mức gần 868 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 54%, đạt gần 135 tỷ đông; nợ nhóm 4 tăng 64%, lên mức 161 tỷ đồng và nợ nhóm 5 tăng 62%, lên gần 572 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ mức 1,32% lên 2,03%.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của các ngân hàng cho thấy,  dù phần lớn lợi nhuận vẫn tăng nhưng rủi ro từ nợ xấu cũng ngày càng lớn. Xảy ra trường hợp này có thể liên quan tới khoản lãi dự thu hoặc do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Lê Tuấn

Back to top button