Pháp lý doanh nghiệp

Lập đoàn kiểm tra tình hình khắc phục sai phạm liên quan đến “đất vàng” tại Hà Nội

Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục những sai phạm liên quan đến quản lý đầu tư, xây dựng, chuyển nhượng nhà đất có vị trí đắc địa tại TP Hà Nội.

Dsc00372.jpg
Lập đoàn kiểm tra tình hình khắc phục sai phạm liên quan đến “đất vàng” tại Hà Nội. Ảnh: TTCP

TTCP mới đây đã thành lập Đoàn công tác để kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại tại một số dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội theo Kết luận thanh tra 1203/KL-TTCP ngày 16/05/2017, và Kết luận thanh tra số 1468/KL-TTCP ngày 04/09/2018.

Trong đó, Kết luận thanh tra 1203 về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà ở để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014.

Kết luận thanh tra số 1468 về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội giai đoạn 2003-2016.

Đoàn gồm 9 thành viên do ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP làm Trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra là 20 ngày làm việc thực tế.

Theo Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm, những nội dung kết luận, kiến nghị trong Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì UBND TP Hà Nội bắt buộc phải thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc cả chủ quan lẫn khách quan. Đoàn công tác của TTCP sẽ kiểm tra, xem xét những khó khăn, vướng mắc để báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại Kết luận thanh tra năm 1023, sau khi kiểm tra 38 dự án tại Hà Nội thì tất cả đều có sai phạm. Nhiều dự án làm trái các văn bản của Chính phủ, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, vi phạm Luật Ngân sách.

Đoàn Thanh Tra đã kiến nghị UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra các sai phạm, trong đó có nhiều Sở, ngành.

Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những hành vi nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm, yêu cầu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn tại Kết luận thanh tra 1468, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có biện pháp khắc phục thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất.

Rà soát, kiểm tra các dự án chủ đầu tư vi phạm quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Có biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý các sai phạm theo thẩm quyển, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đang còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế còn phải nộp.

Đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành.

Phạm Quỳnh

Back to top button