Chính sách pháp luật

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước

Sáng ngày 23/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp này chủ yếu dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3/2021, bế mạc vào ngày 7/4/2021 và dự phòng 01 ngày (8/4/2021). Tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Nguồn ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Cụ thể, về công tác lập pháp: 0,5 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng: 9 ngày. Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác (6,5 ngày). Xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp (nếu có).

Ủy ban Thường vụ thống nhất khai mạc Kỳ họp thứ 11 vào ngày 24/03/2021. Kỳ họp này chủ yếu dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Vì đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, do vậy cần tăng cường công tác thông tin, truyên truyền; những phiên họp quan trọng sẽ tiến hành phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, theo quy định trước và sau mỗi kỳ họp sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri nhưng theo thông lệ, Kỳ họp 11 sẽ không tổ chức. Tuy nhiên, tùy tình hình cụ thể các Đoàn Đại biểu Quốc hội có thể linh hoạt tổ chức để báo cáo, tổng kết hoạt động tới cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ công việc thực tế từ nay đến cuối nhiệm kỳ, cần chuẩn bị chu đáo để khi bàn giao, bảo đảm công việc được tiếp nối, không có sự gián đoạn.

Thanh Bùi

Back to top button