Chính sách đầu tư

Kiến nghị thu hồi hơn 4 triệu m2 đất của các dự án chậm triển khai tại Vĩnh Phúc

Qua công tác thanh tra, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 118 kết luận, xử phạt hành chính gần 1,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 4 triệu m2 đất thuộc các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

12cd
Kiến nghị thu hồi hơn 4 triệu m2 đất của các dự án chậm triển khai tại Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành báo cáo công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016 – 2021.

Giai đoạn 2016 – 2021, Sở chưa triển khai thực hiện công tác thanh tra có nội dung chuyên biệt về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên đã triển khai 54 cuộc thanh tra chuyên ngành có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Qua thanh tra phát hiện 55 tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 1,192 tỷ đồng.

Các vi phạm về đất đai bao gồm: lấn, chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất và chậm triển khai dự án.

Các vi phạm về môi trường chủ yếu là không có hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Thiếu các văn bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường. Thực hiện không đúng, không đầy đủ về tần suất quan trắc, giám sát môi trường, vi phạm về quản lý chất thải nguy hại…

Về tài nguyên nước, các vi phạm chủ yếu là không có giấy phép khai thác và sử dụng nước dưới đất, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước…

Về khoáng sản, các vi phạm bao gồm: không bảo quản mốc giới được giao theo quy định, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ chưa đúng quy định…

Đặc biệt, trong các hành vi vi phạm nêu trên phải kể đến các dự án đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh bị chậm triển khai. Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi tổng số 4.184.401,80 m2 đất của 37 tổ chức, doanh nghiệp.

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đã ban hành 118 kết luận thanh tra, trong đó đã thực hiện xong 81 kết luận, còn lại 37 kết luận chưa thực hiện xong.

Đối với các dự án chậm triển khai nêu trên đã có 18 tổ chức được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất với tổng diện tích 354.923,60 m2. Ban hành quyết định thu hồi tổng diện tích 3.110.346,0 m2 của 6 tổ chức.

Còn lại Sở TN&MT đang triển khai hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi 13 tổ chức với tổng diện tích 719.132,20 m2.

Phạm Quỳnh

Back to top button