Chuyển động thị trường

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19

Covid-19 có ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ lên lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2020. Trong Quý 1 và Quý 2, nhiều quốc gia trên thế giới nhất là Trung Quốc phải phong tỏa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng.

Số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng đều giảm đáng kể do sụt giảm nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu. Trong khi đó mức độ lạc quan về kinh tế của các doanh nghiệp suy giảm.

Những nguyên nhân trên khiến chỉ số kinh tế khảo sát các nhà quản lý mua hàng tại các doanh nghiệp tạo nên một lĩnh vực nhất định (PMI), giảm mạnh.

Tuy vậy, mức giảm của PMI nhỏ dần cho thấy nền sản xuất đang dần hấp thụ cú shock từ Covid-19 và đang có sự điều chỉnh để thích nghi. PMI tháng 09/2020 đạt mức 52,2 cho thấy một số doanh nghiệp đang nỗ lực hồi phục sản xuất.

Tuy vậy, trước làn sóng Covid-19 thứ hai cùng với khả năng các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam có thể phải áp dụng lại các biện pháp phong tỏa, sự mở rộng sản xuất này có thể chỉ mang yếu tố tạm thời, và việc hồi phục mạnh nền sản xuất trong năm nay là không khả quan.

Ảnh minh họa: Khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong Quý 3/2020 cho thấy: Có 32,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Quý 3/2020 tốt hơn Quý 2/2020; 31,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Kết quả này kém hơn so với Quý 2/2020, cho thấy đợt dịch Covid-19 gần đây tại Đà Nẵng ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp.

Tính chung chín tháng, cả nước có gần 99 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 777,9 nghìn lao động, giảm 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với chín tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, còn có 34,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với chín tháng năm 2019.

Trong chín tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 81,8% (yoy), có 27,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4% (yoy) và gần 12,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1% (yoy).

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng. Về quy mô lao động, số lượng việc làm mới trong Quý 3/2020 đạt 270,7 nghìn việc làm; tính chung chín tháng đầu năm, có 777,9 nghìn việc làm được tạo thêm.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước Quý 3/2020 ước tính là 2,29% (Quý 1 là 2,02%; Quý 2 là 2,51%). Tính chung chín tháng đầu năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,27%, trong đó khu vực thành thị là 3,66%; khu vực nông thôn là 1,58%.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm so với Quý 2 cho thấy hoạt động kinh doanh có thể đang bắt đầu phục hồi, tuy vậy, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng cao cho thấy sự phục hồi này có thể sẽ cần nhiều thời gian.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2020 tăng 1,3% (mom) và giảm 1,7% (yoy), trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,8%(yoy); doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 4%(yoy); doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 0,7%(yoy).

Có thể thấy khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19.

Phan Huy

Back to top button