Điểm đến đầu tư

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình: Kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới khởi sắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến 22/10/2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 339 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7,2 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã khai mạc trọng thể vào sáng 21/10.

Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua Đại hội nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sáng ngày 21/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Với phương châm: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”, với Chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa, Cố đô Hoa Lư; Đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế- xã hội; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng” Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 kỳ vọng về một đại hội nhiều đổi mới.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng như: Thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI; xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tóm tắt những thành quả đáng tự hào của Ninh Bình trong nhiệm kỳ vừa qua. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chú trọng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biêu khai mạc đại hội.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ sắp tới của đại hội XXII. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh “Với tỉnh Ninh Bình, sau gần 30 năm tái lập. Tỉnh đã xây dựng được nền móng tương đối vững chắc cho sự phát triển, nhưng trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh nhà, không cho phép chúng ta bằng lòng với những thành quả đã đạt được”.

Kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc về một nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu mỗi đại biểu cần ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và thống nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, có tầm nhìn, khát vọng, có tính khả thi, hướng đến xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia, quyết tâm về đích nông thôn mới và tự cân đối ngân sách trong nhiệm kỳ 2020–2025…

 An Bình

Back to top button