Nông nghiệp

Hội nghị đánh giá chương trình OCOP phía Bắc giai đoạn 2018-2020

Sáng 13-11 tại Thái Nguyên, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới trung ương tổ chức hội nghị đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Bắc.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Trong báo cáo Hội nghị, qua gần 3 năm triển khai, đến nay toàn quốc đã có 2.169 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 43 sản phẩm có tiềm năng 5 sao.

Triển khai Chương trình OCOP, cơ quan chức năng đã hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố mẫu mã.

Đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị vùng, chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020

Đặc biệt, việc xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP bước đầu được quan tâm. Nhiều biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm OCOP đã được ký kết giữa các nhà bán lẻ với các chủ thể tham gia OCOP và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới trung ương, các tỉnh, thành phố.

Chương trình đã góp phần đa dạng sinh kế cho người dân; phát huy tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc sản của nhiều địa phương, đặc biệt là ở những vùng khó khăn.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới trung ương, đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị vùng, chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2020.

Mạnh Cường

Back to top button