Chuyển động thị trường

Hoa Kỳ tăng nhập khẩu nội thất bằng gỗ của Việt Nam

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ hàng đầu cho Hoa Kỳ, đạt 4 tỷ USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 5 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong giai đoạn năm 2016 – 2020, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường Đông Nam Á như: Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.

Đặc biệt, trong năm 2020, Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ. 

Gỗ
Hoa Kỳ tăng nhập khẩu nội thất bằng gỗ của Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Tiếp nối thành công năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ hàng đầu cho Hoa Kỳ, đạt 4 tỷ USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô…

Theo cục Xuất nhập khẩu, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, dẫn đầu về trị giá nhập khẩu là mặt hàng ghế khung gỗ (mã HS 940161+940169), đạt 3,7 tỷ USD, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD, tăng 96,7% so với cùng kỳ năm 2020, với tỷ trọng chiếm 41,1% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2021.

Đây cũng là mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, cục Xuất nhập khẩu cho biết.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 940360), đạt 3,3 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 31,9% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ thị trường Việt Nam, Trung Quốc, Mê-hi-cô, In-đô-nê-xi-a…

Thuỳ Chi

Back to top button