Chuyển động doanh nghiệp

Hàng không Blue Sky Air bị khai tử sau 10 năm cấp phép nhưng không có chứng chỉ nhà khai thác

Theo Cục Hàng không, CTCP Hàng không Bầu Trời Xanh (Blue Sky Air) được cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung số 01/GP – CHK ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản quyết định hủy bỏ Giấp phép kinh doanh hàng không chung của Cục Hàng không Việt Nam cấp cho Công ty Cổ phần Hàng không Bầu Trời Xanh (Blue Sky Air).

Theo Cục Hàng không, CTCP Hàng không Bầu Trời Xanh ( Blue Sky Air ) được cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung số 01/GP – CHK ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Tuy nhiên, hiện Nghị định 76 đã được thay thế bởi Nghị định 92 của Chính phủ về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 89 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92 và Nghị định 30 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo quy định tại khoản  9, Điều 1 của Nghị định số 89, Giấy phép của Công ty Bầu Trời Xanh thuộc trường hợp hủy bỏ và “trường hợp giấy phép bị hủy bỏ, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định hủy bỏ giấy phép và doanh nghiệp phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không”. Như vậy, việc hủy bỏ giấy phép của Công ty Bầu Trời Xanh thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải.

Cũng theo quy định tại khoản 9, điều 1, Nghị định số 89, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh hàng không chung nếu trong vòng 3 năm doanh nghiệp chưa có hoạt động khai thác và chưa được cấp chứng chỉ nhà khai thác.

Tại thời điểm 2008, Blue Sky Air được cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung để tham gia thị trường khai thác các loại máy bay như trực thăng, thủy phi cơ và tất cả các loại máy bay cánh bằng khác với đăng ký khai thác hơn 20 tuyến du lịch trong nước.

Thời điểm đó, Blue Sky Air được kỳ vọng tương lai không xa có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của xã hội. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn không có thêm thông tin nào về hoạt động của hãng này.

Vì vậy, theo quy định tại Nghị định 89, Giấy phép của Công ty Bầu Trời Xanh thuộc trường hợp hủy bỏ. Trong trường hợp này, Bộ GTVT ra quyết định hủy bỏ giấy phép và doanh nghiệp phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không.

Thu Minh

Back to top button