Thương hiệu địa phương

Hải Phòng: Phấn đấu nâng cấp 335 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025

UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thành phố phấn đấu, trong giai đoạn này sẽ phát triển và nâng cấp 335 sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm OCOP Hải Phòng. Ảnh: Internet

Trong năm 2020, Hải Phòng có 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sao OCOP cấp thành phố. Trong quá trình xây dựng chương trình OCOP thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kết quả điều tra, khảo sát bước đầu cho thấy toàn thành phố Hải Phòng có khoảng 900 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP.

Cũng trong giai đoạn 2021-2025, chương trình mỗi xã một sản phẩm của thành phố đặt ra mục tiêu phát triển, nâng cấp và hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng cho 335 sản phẩm OCOP. 

Đồng thời, tập trung củng cố và phát triển các tổ chức sản xuất kinh doanh, lựa chọn phát triển, cơ cấu lại từ 50 – 100 tổ chức kinh tế là các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể, hoàn thiện nâng cấp phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị cho ít nhất từ 150-200 sản phẩm có tiềm năng và khả năng thương mại…

Cụ thể, tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 6 nhóm gồm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, thủ công mỹ nghệ trang trí, dịch vụ du lịch và điểm du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, UBND thành phố nhấn mạnh, cần rà soát lại hệ thống quản lý điều hành Chương trình OCOP từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn; phấn đấu 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý điều hành; 100% các nhà quản lý của các doanh nghiệp, HTX, chủ độ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP được đào tạo kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất kinh doanh.

Hiện tại, Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện tại 217 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, 7 quận của thành phố.

Trần Thùy

Back to top button