Thị trường trong nước

Hà Nội triển khai chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2021 của thành phố Hà Nội.

    Hà Nội triển khai chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2021

Theo kế hoạch, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện trong cả năm 2021, trong đó hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” được tổ chức trong tháng 3-2021 với chủ đề: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”. Đối tượng tham gia gồm các cơ quan quản lý, người tiêu dùng, các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn thành phố…

Chương trình gồm các nội dung sau: Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3”, sự kiện “Hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng”.

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông sẽ diễn ra trong cả năm 2021; tổ chức tư vấn, giải đáp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua Tổng đài tư vấn với các thông tin về chương trình “Hành động vì người tiêu dùng” năm 2021 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiếp nhận các cuộc khiếu nại của người tiêu dùng khi bị xâm phạm quyền lợi, tư vấn và hỗ trợ kết nối đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng.

Thanh Bình

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker