Chính sách đầu tư

Hà Nội tập trung phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai là một trong những kế hoạch trọng tâm của thành phố Hà Nội trong tương lai.

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố.

Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030″ được phê duyệt với mục tiêu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong cải tạo nâng cấp và phát triển đô thị, góp phần kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất…

Đây là Kế hoạch hướng đến thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các yêu cầu, nhiệm vụ theo nội dung Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bdkh
Lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoạch đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, đề án được thực hiện thông qua 4 chương trình, cụ thể: 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas đô thị và khí hậu); 

Bổ sung lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị;

Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; 

Thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch này, có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện kế; căn cứ nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch, các đơn vị lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng nội dung, thời gian thực hiện đạt kết quả mục tiêu đề ra.

Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trong 3 giai đoạn:

Giai đoạn I (từ 2021-2025): Thực hiện tại 5 đô thị gồm TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng và các đô thị thuộc 7 tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long và 7 tỉnh vùng Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Giai đoạn II (từ 2026-2030): Thực hiện tại các đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập lụt; Có nguy cơ cao chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh thuộc vùng Miền núi phía Bắc, Duyên hải ven biển miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh có đô thị xuất hiện các tác động mới của biến đổi khí hậu.

Giai đoạn sau năm 2030: Mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

Thuỳ Chi

Back to top button