Điểm đến đầu tư

Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành thu gom xử lý rác thải

Để tránh lăp lại tình trạng rác thải ùn ứ tại trung tâm thủ đô như những ngày vừa rồi, Thành uỷ Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành thu gom xử lý rác thải.

Ngày 30/10, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 08-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình thực hiện Thông báo số 03-TB/TU, ngày 26/10/2020, của Thành ủy về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Sau khi nghe báo cáo của Tổ công tác của UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy thống nhất đánh giá, sau 5 ngày triển khai thực hiện Thông báo số 03-TB/TU, tình hình đã có chuyển biến tích cực, việc vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã thông suốt.

Trong những ngày vừa qua, vấn đề rác thải ùn ứ trong các tuyến bố nội thành vì người dân tại khu vực bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) chặn xe chở rác đã trở thành một vấn đề nóng và thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội ghi nhận những kết quả tích cực mà các cơ quan, đơn vị chức năng trong thành phố đã thực hiện để giải quyết khó khăn. Tuy nhiên đây là vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và đời sống của người dân 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và địa bàn huyện Sóc Sơn nói chung, tiềm ẩn các nguy cơ cao về vệ sinh môi trường thành phố.

Do đó, cần có các giải pháp căn cơ và lâu dài để giải quyết triệt để, bền vững các vấn đề nêu trên. Vì vậy, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các tồn tại, hạn chế trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Hà Nội sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề liên quan đến rác thải

Để giải quyết triệt để vấn đề, Hà Nội sẽ tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị quán triệt và tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 03-TB/TU, ngày 26/10/2020, của Thành ủy; Văn bản số 5148/UBND-ĐT, ngày 27/10/2020, của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố về xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Trong các hoạt động trên, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thành kế hoạch phân công chi tiết, nêu rõ nội dung, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung công việc liên quan đến quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, ưu tiên thực hiện ngay các vấn đề cấp bách; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, bất cập, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan về vấn đề xử lý thu gom và xử lý rác thải.

Thời gian qua, người dân ở khu vực bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đã liên tục có những hành động nhằm thể hiện sự phản đối đối với hoạt động của bãi rác.

Nguyên nhân chính được cho là những bất đồng về việc thực hiện đấu thầu, ký, thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Uỷ ban nhân dân Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong thời gian tới sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra chung tay cùng người dân giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, các thành phố Hà Nội cũng sẽ có phương án xử lý nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện tốt trách nhiệm, gây ra sai phạm hoặc cố tình kích động, tung tin sai sự thật để trục lợi.

Hoàng Đông

Back to top button