Chính sách đầu tư

Hà Nội đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Để đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Hà Nội đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Theo báo cáo, đến hết năm 2020, Hà Nội giải ngân được hơn 34.294 tỷ đồng, đạt 78,3% kế hoạch vốn thành phố giao và đạt 88,1% kế hoạch cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Tuy con số có cao hơn song trên thực tế thì một số đơn vị đơn vị giải ngân còn chậm. Huyện Thạch Thất đạt 56,4% kế hoạch; Thường Tín 57,3% kế hoạch, Chương Mỹ 64,5% kế hoạch… Đối với các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố, có 2 đơn vị chưa thực hiện giải ngân và một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, dưới 50% kế hoạch.

Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trước thực trạng nêu trên,Thành phố Hà Nội yêu cầu từ nay đến hết ngày 31-1-2021, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các chủ đầu tư chưa hoàn thành kế hoạch vốn được giao, cần tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Cùng với đôn đốc các địa phương, Thành phố cũng chỉ đạo, các đồng chí Phó Chủ tịch theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo sát sao các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Đình Nguyễn

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker