Thương hiệu địa phương

Hà Nội cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Như vậy, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sẽ có “Làng nghề cót nan Thế Trụ” cho sản phẩm cót nan ở thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương và “Làng nghề mây giang song đan - tăm hương Đồng Lư” cho sản phẩm tăm làm bằng tre, giang ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang.

Hn
Thành phố Hà Nội sẽ có “Làng nghề cót nan Thế Trụ” cho sản phẩm cót nan ở thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai. Ảnh: Internet

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành các quyết định: 5483/QĐ-UBND và 5484/QĐ-UBND về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Theo đó, tại Quyết định số 5483/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Nghĩa Hương được sử dụng địa danh “Thế Trụ” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề cót nan Thế Trụ” cho sản phẩm cót nan ở thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Quốc Oai xác nhận. 

Đồng thời, tại Quyết định số 5484/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Đồng Quang được sử dụng địa danh “Đồng Lư” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề mây giang song đan – tăm hương Đồng Lư” cho sản phẩm tăm làm bằng tre, giang ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Quốc Oai xác nhận.

UBND thành phố Hà Nội nêu rõ, các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể thông qua các quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn.

Trường hợp các địa danh được cho phép sử dụng theo các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của đơn vị được cho phép sử dụng định danh hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới, UBND thành phố có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Thuỳ Chi

Back to top button