Default

Hà Nội cần thu gần 60.000 tỷ đồng tiền thuế trong 2 tháng cuối năm

Theo thông tin từ Cục thuế Thành phố Hà Nội, 2 tháng cuối năm đơn vị này cần thu tối thiểu 57.500 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch thu thuế của năm 2020. Đây là nhiệm vụ không đơn giản khi số thuế này tương đương gần 30% kế hoạch năm 2020.

Tổng thu ngân sách tiền thuế 10 tháng đầu năm của Thành phố Hà Nội ước đạt 183.180 tỷ đồng, tương đương 70,3% dự toán, bằng 89,9% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu từ dầu thô lũy kế 10 tháng ước đạt 1.990 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán, bằng 76,4% so cùng kỳ; thu nội địa 10 tháng ước đạt 181.190 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán, bằng 90,1% so cùng kỳ.

Thu từ sản xuất kinh doanh 10 tháng ước đạt 95.412 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, bằng 86% so cùng kỳ. Các khoản thu từ nhà, đất lũy kế 10 tháng ước thu 25.113 tỷ đồng, đạt 93,3% dự toán, bằng 121,5% so cùng kỳ.

Đây là mức thu ngân sách khá thấp, nguyên nhân chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2020, đã có 25.594 doanh nghiệp, tổ chức giải thể, tạm nghỉ kinh doanh (tăng 47,4% so cùng kỳ); có đến 58.290 hộ kinh doanh giải thể, bỏ kinh doanh (tăng hơn 274% so với cùng kỳ) và có 4.721 hộ tạm nghỉ kinh doanh (tăng 96,5% so cùng kỳ).

Không chỉ có vậy, nguồn thu ngân sách của Thành phố cũng bị ảnh hưởng lớn bởi những chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi bổ sung như: quy định hạn chế tác động của bia, rượu đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp sản xuất rượu bia, do sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, điều này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu nộp ngân sách của khối doanh nghiệp này; các quy định gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến số nộp trong các tháng  4, 5, 6.

Một số các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ cũng có tác động không nhỏ tới kết quả thu ngân sách như: Nghị quyết 42/NQ-CP của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (giảm 50% LPTB đăng ký lần đầu cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm 30% mức tiền thuế BVMT đối với nhiên liệu bay;… đến hết 31/12/2020).

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, mức thu ngân sách đạt 70,3% cũng là một kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên để hoàn thành gần 30% tổng ngân sách còn lại trong 2 tháng là điều không đơn giản. Khả năng cao năm 2020 là năm đầu tiên sau nhiều năm mà Thành phố Hà Nội thu ngân sách không đạt kế hoạch khi năm 2016 thu đạt 105,6% dự toán, năm 2017 đạt 103,4%, năm 2018 đạt 100,5% và năm 2019 đạt 101,5% dự toán.

Cục thuế Thành phố Hà Nội sẽ triển khai một loạt các kế hoạch để đảm bảo hoạt động thu ngân sách nhà nước. Các nguồn lực sẽ được tập trung để phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách trong đó cần rà soát, phân tích và lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn để xây dựng chuyên đề thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế để khai thác tăng thu cho NSNN, đồng thời kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về hóa đơn để xử lý theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra, kiểm tra; xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Đối với hộ kinh doanh, Hà Nội hiện có số hộ kinh doanh lớn với 163.381 hộ chiếm 8,6% so với số hộ quản lý cả nước. Trong đó, hộ khoán sử dụng hóa đơn quyển chiếm gần 20% hộ khoán nộp tiền thuế. Do đó, Hà Nội sẽ tăng cường rà soát những lĩnh vực có dư địa thu lớn, các ngành nghề kinh doanh mới, cá nhân có giao dịch đáng ngờ, nhất là đối với các hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí…), kinh doanh thương mại điện tử qua mạng xã hội.

Cùng với tăng cường quản lý thu ngân sách, Cục Thuế cũng sẽ tập trung hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, trọng tâm là tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với thu NSNN.

Hoàng Đông

Back to top button