Công Nghệ

Google Photos sẽ xóa bỏ chức năng lưu trữ không giới hạn vào năm sau

Tính năng chính của Google Photos là người dùng có thể sao lưu ảnh và video miễn phí, không giới hạn ở định dạng nén. Và mới đây, Google đã đưa ra thông báo rằng tính năng này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Sau mốc thời gian trên, mọi tệp được tải lên Google Photos sẽ được tính vào bộ nhớ giới hạn mặc định 15GB mà bạn nhận được với mọi tài khoản Google. Nếu bạn đã đăng ký Google One, thì dung lượng sẽ bắt đầu tính vào.

Trước đây, những hình ảnh tải lên vs chất lượng ‘Gốc’ không nén mới được tính vào dung lượng lưu trữ của bạn, trong khi hình ảnh tải lên ở cài đặt trước chất lượng ‘Cao’ được nén là miễn phí và không giới hạn. Từ ngày 1 tháng 6, tất cả các hình ảnh sẽ “bị” coi là bình đẳng.

Tất cả các hình ảnh được tải lên trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 sẽ không được tính. Thay đổi này chỉ áp dụng cho những hình ảnh được tải lên sau ngày này.

Nếu bạn không sử dụng toàn bộ 15GB miễn phí đi kèm với mọi tài khoản Google trước 1/6, bạn có thể tiếp tục tải lên cho đến khi đầy. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ có lựa chọn đăng ký một trong các gói Google One nếu bạn định tiếp tục tải lên.

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng dịch vụ trong hơn hai năm hoặc vượt quá giới hạn dung lượng của mình trong hơn hai năm, thì Google có thể xóa nội dung của bạn trên nhiều dịch vụ.

Nếu bạn có điện thoại Pixel thì bạn sẽ tiếp tục nhận được bản backup miễn phí, không giới hạn cho ảnh và video của mình trong khoảng thời gian quy định.

Google sẽ cung cấp một công cụ vào tháng 6 năm 2021 cho phép bạn quản lý ảnh và video đã sao lưu của mình, đồng thời chọn những gì bạn muốn giữ lại và những gì bạn muốn xóa. Công cụ sẽ tự động đánh dấu nội dung như ảnh tối hoặc mờ hoặc video lớn mà bạn có thể không muốn giữ lại.

Trần Phong

Back to top button