Pháp lý doanh nghiệp

Gói vay 7.500 tỷ đồng được triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Mới đây, thông tư hướng dẫn việc triển khai gói tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng vừa được Ngân hàng Nhà nước giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được vay vốn.

Nhằm thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong tâm dịch, Thông tư 10/2021 quy định về tái cấp vốn được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng cùng 0% là lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái cấp vốn quá hạn. 364 ngày tính từ khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ là tổng thời gian tái cấp vốn. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn sẽ được tính từ ngày khế ước nhận nợ đầu tiên được ký đến ngày 31/03/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng (tùy điều kiện nào đến trước).

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn từ tiền trả gốc lãi của người lao động vay.

Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/07 cũng nêu rõ điều kiện người sử dụng lao động được vay vốn trả lương đó là: người lao động làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội đến tháng liền kề trước khi ngừng việc; người lao động ngừng việc 15 ngày liên tục trở lên từ  ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; tại thời điểm vay vốn, người lao động không có nợ xấu, nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng khác.

Goi Vay 7 500 Ty Dong Duoc Trien Khai Ho Tro Nguoi Lao Dong Bi Anh Huong Boi Dich Covid 19

Về các mức vay vốn, mức vay tối đa đối với vay vốn trả lương ngừng việc bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng và vay trong 1 năm. Còn mức vay tối đa đối với vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất sẽ bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, thời gian hưởng chính sách tối đa 3 tháng và vay trong 1 năm.

Tính đến hết tháng 6/2021, Việt Nam có hơn 70 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, con số này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp, cơ sở tạm ngừng sản xuất kinh doanh có thời hạn là 35,6 nghìn, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2020; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 24,7 nghìn, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm ngoái; 9.900 là số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh cho biết, trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp hiện chỉ ở mức cầm chừng, nhiều doanh nghiệp gần như không thể vực dậy duy trì sản xuất dẫn đến đóng cửa, người lao động mất việc làm.

Báo cáo về Tác động của dịch bệnh COVID – 19 đối với doanh nghiệp Việt Nam đã được ra đời giữa sự kết hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, trong báo cáo có nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp gặp trở ngại chủ yếu trong việc tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, dòng tiền mất cân đối dẫn đến doanh nghiệp phá sản, ảnh hưởng đến người lao động cũng như thu nhập. Do đó, gói vay 7.500 tỷ đồng này được coi là bình oxi cứu cánh người lao động giữa tâm dịch.

Huy Thu

Back to top button