PHÁP LUẬT

Gỡ vướng về thuế và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

DNĐT - Ngày 29/10, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP. Hồ Chí Minh với nội dung liên quan đến hoá đơn điện tử, quy định mới trong lĩnh vực thuế.

Từ ngày 1/7/2022 sẽ chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định mới nhất tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 nêu rõ, từ ngày 1/7/2022 sẽ chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy tiếp tục áp dụng đến ngày 30/6/2022.

Hội nghị lần này cũng nhằm chuẩn bị tốt cho việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đại trà bắt đầu từ ngày 1/7/2022.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ nay cho đến ngày 30/6/2022, hóa đơn điện tử đang được khuyến khích sử dụng, chưa bắt buộc nên có rất nhiều lúng túng của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

Ví dụ, việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; thủ tục để chuyển đổi hóa đơn điện tử đã đăng ký thành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế…

Tại Hội nghị, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp cũng đã được chia sẻ thẳng thắn. Một số doanh nghiệp cho biết, quy định của hóa đơn điện tử là ngày lập và ngày ký phải trùng nhau mới hợp lệ, trong khi với nhiều lĩnh vực, yêu cầu này không dễ, nên doanh nghiệp gặp khó khăn.

Về vấn đề này, Cục Thuế Thành phố khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế để phù hợp quy định. Hiện Tổng cục Thuế cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng để chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Đại diện một doanh nghiệp đặt câu hỏi tại Hội nghị

Trên thực tế, số liệu thống kê của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, hiện trên địa bàn Thành phố có trên 100 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Thực tế có rất nhiều loại hóa đơn điện tử; đồng thời cũng có rất nhiều đơn vị cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử nhưng mỗi bên có giải pháp, thiết kế theo chuẩn khác nhau… điều này đã nảy sinh vấn đề là tại mỗi doanh nghiệp không có phần mềm có khả năng đọc được định dạng của tất cả hóa đơn điện tử do đối tác gửi đến.

Vướng mắc này đặt ra yêu cầu phải chuẩn hóa hóa đơn điện tử, các quy định của cơ quan quản lý về những chỉ tiêu của hóa đơn điện tử phải sử dụng. Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo doanh nghiệp nên cân nhắc, lựa chọn những nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để sử dụng, phù hợp cho 2 năm tới trước khi áp dụng bắt buộc.

Thịnh Châu

Back to top button