Thương hiệu địa phương

Giai đoạn 2021-2025, Cà Mau chi khoảng hơn 300 tỷ cho OCOP

Cà Mau đang định hướng xây dựng phát triển các mô hình du lịch trên sàn OCOP như: du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Ước tính, nguồn kinh phí thực hiện trong giai đoạn này là hơn 302 tỷ đồng, trong đó vốn chủ thể tham gia là hơn 102 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao.

Hầu hết các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm. Đặc biệt, hầu như các đặc sản của Cà Mau như cua, tôm, ba khía… đều có mặt.

Sản phẩm bánh phồng tôm Nacama Tôm đất của Cà Mau. Ảnh: Internet

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao. 

Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai chương trình quảng bá OCOP thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, chuyên mục, chuyên trang, các kênh mạng xã hội… để chia sẻ về câu chuyện sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau. 

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các ban ngành liên quan đẩy mạnh tổ chức các sự kiện OCOP như: Chợ phiên OCOP; gian hàng chợ Tết OCOP và các trò chơi dân gian truyền thống; tham gia các sự kiện OCOP ngoài tỉnh; kết nối giao thương, kết nối cung cầu, xúc tiến đưa hàng vào kênh siêu thị; họp mặt chia sẻ ý tưởng khởi sự kinh doanh cùng OCOP…

Đặc biệt là tiến hành tổ chức ngoại khóa OCOP cho sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh; xây dựng điểm trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng OCOP…

Về hướng xây dựng và phát triển sản phẩm, tỉnh sẽ phát triển theo hướng các mô hình du lịch lên sàn OCOP như: du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng…

UBND tỉnh cho biết, nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn này là hơn 302 tỷ đồng, trong đó vốn chủ thể tham gia là hơn 102 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt chương trình giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng nguồn lực đầu tư cho chương trình OCOP thông qua các chương trình mục tiêu Quốc gia; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình nhất là cấp cơ sở, chủ thể.  

Trần Thùy

Back to top button