Chuyển động doanh nghiệp

Doanh nghiệp chung tay phát triển nông thôn mới

 – Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam đã huy động hội viên là các doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Với sự gắn kết này, các doanh nghiệp và người nông dân cũng nhau khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Ngày 7/9 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cùng các đại biểu, các thành viên của Tổng hội NN&PTNT Việt Nam dự Đại hội.

Đại hội lần thứ II đã tổng kết hoạt động Tổng hội nhiệm kỳ I (2013 – 2018), đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ II (2019 – 2024).

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội NN&PTNT Việt Nam cho biết, trong bối cảnh mới được thành lập, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo tâm huyết và tinh thần tự nguyện, tổng hội đã triển khai thực hiện được nhiều hoạt động hiệu quả, có tính nền tảng quan trọng cho sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, tổng hội đã có trên 222 hội viên, trong đó hội viên tổ chức, doanh nghiệp 85 hội viên; Hội viên là các Hiệp hội/Hội có 11 hội viên và hội viên là các cá nhân 126 hội viên.

Thời gian qua, tổng hội đã chủ động, tích cực tham gia và huy động các thành viên là doanh nghiệp tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới trong phạm vi toàn quốc. Mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế nhằm huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới. Chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh của ngành NN&PTNT.

Những năm qua tổng hội đã hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp hội viên xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Hàng năm tổng hội kết hợp với Bộ NN&PTNT, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các Bộ ngành, đị phương và nhiều cơ quan truyền thông tổ chức thành công chương trình khảo sát bình chọn và tôn vinh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”. Đây là một việc làm thiết thực nhằm kịp thời  động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đóng góp tích cực, hiệu quả cho nông nghiệp, nông thôn của cả nước. Chương trình đã giúp các doanh nghiệp và người nông dân khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín của thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hưởng ứng cuộc vận động “Sản xuất giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp nhau nâng cao đời sống”. Đặc biệt đến thời điểm này, tổng hội đã vận động các doanh nghiệp hội viên tài trợ xây dựng được gần 200 cây cầu dân sinh tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Ông Cao Đức Phát,  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao hoạt động xây dựng nông thôn mới của tổng hội – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam xác định: Tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, tham gia tích cực và có hiệu quả, đặc biệt là trong thực hiện các đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Tổng hội đã cùng nhiều doanh nghiệp đã tập trung giúp đỡ và hỗ trợ các địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức như: Ủng hộ về tinh thần và vật chất; đầu tư trực tiếp về nông thôn; cam kết sử dụng lao động; giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân cũng đã triển khai nhiều chương trình về an sinh xã hội, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà ở hộ nghèo… với giá trị hàng trăm tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Thời gian qua, dưới sự tham gia vận động của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu cho các xã, chuyển hướng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và đăng ký tài trợ với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều đơn vị tham gia đỡ đầu và tài trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đại hội II nhiệm kỳ 2019-2024 Tổng hội NN&PTNT Việt Nam đã bầu ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm Chủ tịch Tổng hội.

Back to top button