Chính sách đầu tư

Điện phải đi trước 1 bước để phục vụ phát triển KT-XH

 – Hàng loạt giải pháp đồng bộ từ đầu tư phát triển nguồn và lưới điện tới nâng cao chất lượng dịch vụ đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhằm bảo đảm cung ứng điện cho các tỉnh miền Trung, góp phần đưa KT-XH của khu vực này “cất cánh”.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung gồm 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Đây là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đóng vai trò chiến lược trong việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

Với bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng khu vực công nghiệp thì nhu cầu cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, phát triển KT-XH của vùng rất lớn và đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của cả vùng

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2018, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tại khu vực này đạt 10,2%, tương đương bình quân cả nước.

Sản lượng điện thương phẩm của 14 tỉnh, thành phố đạt 25,44 tỷ kWh, chiếm 13,2% điện thương phẩm cả nước, trong đó thành phần phụ tải công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 39,5%.

Để cung ứng đủ điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng phục vụ phát triển KT-XH của cả vùng, những năm qua EVN đã không ngừng đầu tư phát triển các dự án nguồn điện tại chỗ.

EVN cho biết chỉ tính từ năm 2011 đến nay, đã có 8 dự án với tổng công suất 4.306 MW được đưa vào vận hành tại khu vực này, trong đó có các dự án quan trọng như: nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nghi Sơn 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng (tháng 9/2019 phát điện thương mại); thủy điện Trung Sơn, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4…

Hiện nay EVN và các đơn vị trực thuộc đang triển khai đầu tư 6 dự án nguồn điện tại khu vực này với tổng công suất 5.180 MW và đa dạng về cơ cấu (nhiệt điện than, thủy điện, điện khí). Ngoài ra, Tập đoàn còn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) tại một số tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh như: Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,…

Nhiều công trình điện đang được gấp rút triển khai xây dựng bảo đảm cho nhu cầu cấp điện phát triển KT – XH của các tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Cùng với việc phát triển nguồn điện, EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã liên tục đầu tư mở rộng lưới điện 500 – 220 kV, tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ thống nói chung và khu vực 14 tỉnh, thành phố ven biển miền Trung nói riêng.

Đối với lưới phân phối, từ năm 2016 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã hoàn thành đưa vào vận hành 115 công trình lưới điện 110 kV. Dự kiến từ nay đến năm 2020, tiếp tục đưa vào vận hành 98 công trình ở cấp điện áp này.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, các dịch vụ điện đã được phục vụ trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4. Thông qua các Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVNNPC, EVNCPC những thông tin của khách hàng về các dịch vụ của ngành điện đã được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo hướng ngày càng thuận tiện với chất lượng ngày càng nâng cao./.                                                                                                                             

Theo baochinhphu.vn

 

Back to top button