Chuyển động doanh nghiệp

Danh Khôi: Năm 2021 uớc đạt gấp 3 lần lợi nhuận sau thuế, Quý 2 vẫn “chờ” được đột phá

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC) đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 lên đến 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến nửa đầu năm nay vẫn chưa nhận được đóng góp nào từ kết quả kinh doanh.

Theo đó, Tập đoàn Danh Khôi đã công bố BCTC Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Hình Ảnh (12) (1)
Quý 2/2021 Danh Khôi lỗ gần 46 tỷ đồng. (Ảnh: IT)

Ghi nhận tại Quý 2/2021, doanh thu thuần giảm gần 98% so với cùng kỳ, cụ thể là giảm từ hơn 82 tỷ đồng (Quý 2/2020) xuống còn 1,8 tỷ đồng.

Đồng thời, giá vốn bán hàng 335 triệu đồng, giảm hơn 96% so với cùng kỳ, dẫn đến lãi gộp chỉ đạt 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong khi các chỉ tiêu trên đều thấp thì Danh Khôi chi đến 13 tỷ đồng cho chi phí bán hàng và 32 tỷ đồng cho chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 77% so với cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý này của Danh Khôi lỗ gần 46 tỷ đồng, ngược lại cùng kỳ có lãi hơn 32 tỷ đồng.

Ghi nhận lũy kế 6 tháng đầu năm, Danh Khôi chỉ đạt 4,8 tỷ đồng doanh thu thuần, so với cùng kỳ đạt tới 95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm về âm hơn 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản Danh Khôi ghi nhận 1.240 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 8 tỷ đồng (1/1/2021) lên 36 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 14%, từ 291 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ 118 xuống còn 93 tỷ đồng; Nợ dài hạn tăng từ 173 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

Trước đó tại ĐHĐCĐ, HĐQT Danh Khôi báo cáo năm 2020 công ty đạt 207 tỷ đồng doanh thu thuần và 62 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 11% và 31% so với năm 2019.

Kèm theo là kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, gấp 5 lần về doanh thu và 3 lần về lợi nhuận so với kết quả 2020. Cổ tức dự kiến từ 5% trở lên.

Chia sẻ về mục tiêu kinh doanh năm 2021 tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên HĐQT cho biết: “Cả HĐQT và Ban Điều hành đã họp tới họp lui rất nhiều… Lợi nhuận này đến từ các dự án Danh Khôi đang triển khai: The Aston, The Royal và Arina Đà Nẵng chuẩn bị mở bán, dự án cao tầng Takashi ở Bình Định sắp mở bán. Đây là phần lợi nhuận tạm thời, tất nhiên trong năm Danh Khôi sẽ có những dự án triển khai mới.”

Nói về kết quả kinh doanh Quý 1/2021, Danh Khôi đạt gần 3 tỷ đồng doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế âm hơn 22 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Quang cũng chia sẻ: “Quý đầu năm, công ty âm lợi nhuận nguyên nhân là do dịch bệnh, nghỉ Tết nên hầu như công ty không có hoạt động kinh doanh. Hy vọng với kế hoạch năm nay, Quý 3 và 4 sẽ có sự bùng nổ về lợi nhuận.”

Gia Linh

Back to top button