Chuyển động doanh nghiệp

CQT ngập trong nợ nần vì đâu?

– Tính đến thời điểm cuối quý 2/2019, nợ phải trả của Công ty CP Xi măng Quán Triều VVMI (UPCoM: CQT) gấp hơn 6,2 lần vốn chủ sở hữu.

CQT vừa công bố Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2019 (đã được kiểm toán soát xét). Theo đó, tại thời điểm 30/6/2019, tiền và tương đương tiền của CQT chỉ hơn 5,6 tỷ đồng, giảm 61% so với thời điểm đầu năm nay. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 66,8 tỷ đồng nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên đến 12,75 tỷ đồng; nợ phải trả tại 30/6/2019 là 815,9 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 424,2 tỷ đồng, nợ dài hạn 391,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của CQT chỉ còn 130,7 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu là 250 tỷ đồng, tức là CQT hiện vẫn còn đang lỗ lũy kế gần 120 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, CQT đạt doanh thu 305,3 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ 2018. Chi phí tài chính 28 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi phí bán hàng 6,2 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ 2018; chi phí quản lý doanh nghiệp 9,7 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của CQT đạt hơn 13 tỷ đồng.

Giải trình về biến động lợi nhuận với UBCK, Ban Lãnh đạo CQT cho biết, lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng là do sản lượng sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ 2018, trong khi đó chi phí tài chính giảm 9,3%…

Được biết, CQT là công ty con của Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc (MVB-UpCom) trực thuộc Tập đoàn Vinacomin. Theo báo cáo thường niên 2018, CQT có 626 cổ đông và công ty mẹ hiện nắm giữ 85% vốn điều lệ của CQT. Toàn bộ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là do công ty mẹ bầu ra.

Theo phản ánh của các cổ đông, kể từ khi thành lập 2007 đến nay, CQT chưa từng chia cổ tức vì nhiều năm thua lỗ, đến nay lỗ lũy kế đã chiếm 1 nửa vốn điều lệ của công ty. Cả CQT và công ty mẹ có khá nhiều tai tiếng vì đều đã từng bị UBCK xử phạt vì vi phạm quy định về công bố thông tin: Năm 2014, CQT bị phạt 40 triệu đồng và năm 2018, MVB bị phạt 60 triệu đồng.

Sở dĩ CQT bị thua lỗ trong những năm qua do tình trạng cung vượt cầu rất lớn trong lĩnh vực sản xuất xi măng, khiến các sản phẩm của CQT chịu sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa.

Tính đến phiên giao dịch ngày 19/8, giá cổ phiếu CQT đang giao dịch với mức 3.000 đồng/cổ phiếu, không có thanh khoản trong nhiều phiên. Với tình trạng như hiện nay, giá cổ phiếu CQT khó phục hồi trong ngắn hạn.

Theo Enternews.vn

Back to top button