Thời sự

Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc Việt Nam: Phòng chống COVID-19 hiệu quả một phần nhờ quản trị công tốt

Tại buổi Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc Việt Nam (UNDP) cho biết, Quản trị công đã từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao lòng tin của người dân và phòng chống COVID-19 hiệu quả.

Báo cáo PAPI năm 2020 vừa được công bố hôm 14/4 cho thấy, hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ liên tục được cải thiện. Đặc biệt, sự tham gia của người dân và nỗ lực chống tham nhũng có mối liên hệ tích cực với hiệu quả phòng chống đại dịch COVID-19.

Quản trị công đã từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao lòng tin của người dân và phòng chống COVID-19 hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Đại sứ Australia tại Việt Nam – bà Robyn Mudie ghi nhận: “PAPI Việt Nam có sự cải thiện trong hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Sự cải thiện này có thể đã góp phần giúp Việt Nam ứng phó thành công với đại dịch COVID-19”. 

Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 và thành công của Việt Nam trong khống chế dịch bệnh là những chủ đề được chú ý trong năm 2020. Kết quả nghiên cứu tại buổi công bố cho thấy, thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch là nhờ những nỗ lực trong mở rộng không gian thúc đẩy quản trị hiện đại có sự tham gia của xã hội trong thập niên qua. 

Từ phương diện lý thuyết, quản trị tốt có sự tham gia là động lực thúc đẩy niềm tin, sự ủng hộ và tính chủ động tham gia của người dân, từ đó mức độ tuân thủ luật pháp được đảm bảo.

“Báo cáo PAPI 2020 cho thấy có mối tương quan tích cực giữa quản trị tốt và hiệu quả trong ứng phó với đại dịch. Nói cách khác, quản trị tốt rất quan trọng. Trong thời gian tới, với quản trị công tốt, Việt Nam sẽ ứng phó hiệu quả với những tình huống khẩn cấp bất ngờ khác”, Đại sứ Australia tại Việt Nam nhấn mạnh thêm.

Tựu trung lại, những thay đổi tích cực trong công tác quản trị và hành chính công có thể là một thành tố giúp cải thiện niềm tin của người dân vào chính quyền. Trong thời gian tới, việc cải thiện hiệu quả hoạt động công vụ của bộ máy quản trị nhà nước không chỉ giúp Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế mà còn ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp bất ngờ tương tự với đại dịch COVID-19.

PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Sau khảo sát thí điểm vào năm 2009 và thực hiện trên quy mô lớn hơn vào năm 2010, khảo sát PAPI đã tiến hành trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011. Năm 2020, 14.732 người dân và cũng là cử tri đã tham gia khảo sát PAPI. Trong suốt 12 năm qua, có tới 146.233 lượt người dân được chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp thông qua nghiên cứu PAPI. 

Trần Thùy

Back to top button