Pháp lý doanh nghiệp

Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị dự trữ cho các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung

Nhằm khắc phục các hậu quả do thiên tai, bão lũ gây, ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Trước tình hình thiên tai, lũ lụt gây hậu quả nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao Bộ Tài chính cấp hỗ trợ trang thiết bị dự trữ cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh từ nguồn dự trữ quốc gia.

Cụ thể, xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 05 bộ xuồng cao tốc các loại (gồm 01 bộ ST-1.200 (DT4), 01 bộ ST-750 (DT3), 01 bộ ST660 (DT2) và 02 bộ ST-450 (DT1); 136 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (gồm 76 bộ nhà bạt loại 16,5m2; 55 bộ nhà bạt loại 24,75 m2 và 05 bộ nhà bạt loại 60 m2); và 7.260 chiếc phao cứu sinh các loại (gồm: 4.800 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 03 bộ xuồng cao tốc các loại (gồm 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ ST660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1); 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5m2 và 4.100 chiếc phao cứu sinh các loại (gồm: 2.000 chiếc phao áo; 2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh).

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế 03 bộ xuồng cao tốc các loại (gồm 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ ST660 (DT2) và 02 bộ ST-450 (DT1); 28 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (gồm 10 bộ nhà bạt loại 16,5m2, 10 bộ nhà bạt loại 24,75 m2 và 08 bộ nhà bạt loại 60 m2) và 3.030 chiếc phao cứu sinh các loại (gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 02 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 05 bộ xuồng cao tốc các loại (gồm 02 bộ ST-750 (DT3), 02 bộ ST660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1), 30 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (gồm 10 bộ nhà bạt loại 16,5m2, 10 bộ nhà bạt loại 24,75 m2 và 10 bộ nhà bạt loại 60 m2) và 3.030 chiếc phao cứu sinh các loại (gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 02 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 04 bộ xuồng cao tốc các loại (gồm 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ ST660 (DT2) và 02 bộ ST-450 (DT1); 166 chiếc bè cứu sinh và 5.560 chiếc phao áo cứu sinh, 200 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (gồm: 100 bộ loại 24,75m2, 100 bộ loại 16,5m2, 04 bộ máy phát điện (gồm 03 bộ máy phát điện loại 30KVA và 01 bộ máy phát điện loại 136-150 KVA.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thống kê, báo cáo tình hình, Uỷ ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị này theo đúng quy định, hiệu quả.

Tổng cục Dự trữ nhà nước đã yêu cầu các Cục Dự trữ nhà nước phải hoàn thành công tác xuất cấp hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung trước ngày 31/10/2020. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị dự trữ quốc gia để triển khai xuất cấp ngay sau khi có kế hoạch tiếp nhận của các địa phương theo đúng quy trình về xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quy định.

Trước đó, ngoài trang thiết bị, nhiều mặt hàng thiết yếu khác thuộc nguồn dự trữ quốc gia cũng đã được cấp phát cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của lũ lụt như gạo, lương thực,… Nỗ lực này nhằm khắc phục nhanh nhất các hậu quả, đảm bảo đời sống nhân dân. Ngoài ra, các biện pháp này còn nhằm chủ động, tránh nguy cơ chưa xử lý hết khó khăn đã có thiên tai khác ập đến mà mối lo hiển hiện trước mắt chính là bão số 8.

Hoàng Đông

Back to top button